Technologia MIKOS kompleksowego oczyszczania spalin

Technologia MIKOS – modułowej instalacji kompleksowego oczyszczania spalin powstała przy współpracy RAFAKO S.A. z amerykańską firmą ShockwaveCO2. Technologia ta jest w stanie zredukować zanieczyszczenia zawarte w spalinach w postaci pyłu, dwutlenku siarki (SO2), chlorowodoru (HCl), fluorowodoru (HF) i tlenków azotu (NOx). Technologia wykorzystuje energię zgromadzoną w sprężonym powietrzu do wytworzenia stojącej fali uderzeniowej in situ, w strumieniu spalin. W rejon wytworzonych w ten sposób dysków Macha wprowadzony zostaje ciekły reagent, gdzie następnie dochodzi do jego atomizacji. Uzyskana w ten sposób rozwinięta powierzchnia kontaktu cieczy ze spalinami oraz intensywne, turbulentne mieszanie w współprądowym reaktorze rurowym pozwala na kompleksowe usunięcie zanieczyszczeń zawartych w spalinach.

Efektem współpracy z firmą ShockwaveCO2 była zabudowa dwustopniowej instalacji pilotowej na terenie kotłowni RAFAKO S.A., oraz przeprowadzenie badań na spalinach generowanych przez kocioł rusztowy WLM 1,25. Technologia pozwala na redukcję zanieczyszczeń do poziomów spełniających wymagania konkluzji BAT. Zastosowane dwa stopnie pozwalają na:

  • odpylenie spalin poprzez atomizację wody jako medium roboczego;

  • usunięcie związków kwaśnych ze spalin poprzez zastosowanie np. roztworów reagentów sodowych takich jak wodorotlenek sodu (NaOH) lub węglan sodu (Na2CO3).

Dwustopniowa instalacja pilotażowa MIKOS zabudowana na terenie kotłowni RAFAKO S.A.