Warsztaty szkolne - zdobądź zawód Ślusarz-Spawacz

Zdobądź poszukiwany zawód ŚLUSARZA SPAWACZA

 Dajemy:

 • możliwość podjęcia pracy w Rafako i dalszego rozwoju zawodowego
 • uzyskanie uprawnień spawalniczych potwierdzone certyfikatem zgodnym z wymogami Unii Europejskiej
 • możliwość poszerzania i zdobywania kolejnych uprawnień
 • do dyspozycji bardzo dobre zaplecze sprzętowe
 • nauka pod kierunkiem doświadczonej i wyspecjalizowanej kadry Rafako

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w: Zespół Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu

Profil Ślusarz-Spawacz pod kierunkiem Rafako to: 

 • 3-letni okres nauki połączony z umową o pracę w Rafako 
 • cały okres trwania nauki wliczany jest do stażu pracy 
 • wynagrodzenie miesięczne z tytułu odbywania praktycznej nauki zawodu, w wysokości:

I klasa - 5%
II klasa - 6%
III klasa - 7%

w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale 

 • świadczenia socjalne 
 • świadczenia związane z BHP – ubranie i obuwie robocze, środki czystości 
 • dla najlepszych możliwość podjęcia pracy w Rafako i dalszego rozwoju zawodowego
 • uzyskanie uprawnień spawalniczych do wykonywania zawodu - spawacz (w metodach TIG, MAG, Elektroda) potwierdzone certyfikatem zgodnym z wymogami Unii Europejskiej
 • możliwość poszerzania i zdobywania kolejnych uprawnień

Do dyspozycji bardzo dobre zaplecze sprzętowe: 

 • sala dydaktyczna 
 • sprzęt audio - wideo 
 • tablice dydaktyczno - poglądowe 
 • maszyny i urządzenia techniczne 
 • nowoczesna spawalnia i sprzęt spawalniczy 

Nauka pod kierunkiem doświadczonej i wyspecjalizowanej kadry Rafako umożliwi Ci zdobycie unikalnych kwalifikacji w zawodzie ślusarz - spawacz poszukiwanych i cenionych na rynku pracy.

Podania i kwestionariusze przyjęcia na praktykę zawodową należy składać w siedzibie Spółki RAFAKO w Raciborzu - w Dziale Kadr (pok nr 16 lub 11, Budynek Starej Dyrekcji) -  od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 w terminie 

 
co roku od 10 marca do 10 lipca

Dokumenty do pobrania: