Warsztaty szkolne - zdobądź zawód Ślusarz-Spawacz

Zdobądź poszukiwany zawód ŚLUSARZ-SPAWACZ

 Oferujemy:

 • możliwość podjęcia pracy w RAFAKO S.A. i dalszego rozwoju zawodowego,
 • uzyskanie uprawnień spawalniczych potwierdzone certyfikatem zgodnym z wymogami Unii Europejskiej,
 • możliwość poszerzania i zdobywania kolejnych uprawnień,
 • do dyspozycji bardzo dobre zaplecze sprzętowe,
 • naukę pod kierunkiem doświadczonej i wyspecjalizowanej kadry RAFAKO,

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik" w Raciborzu, ul. Zamkowa 1

Profil Ślusarz-Spawacz pod kierunkiem RAFAKO to: 

 • 3-letni okres nauki połączony z umową o pracę w RAFAKO S.A.,
 • cały okres trwania nauki wliczany jest do stażu pracy, 
 • wynagrodzenie miesięczne z tytułu odbywania praktycznej nauki zawodu, w wysokości:

I klasa - 5%
II klasa - 6%
III klasa - 7%

w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale 

 • świadczenia socjalne, 
 • świadczenia związane z BHP – ubranie i obuwie robocze, środki czystości, 
 • dla najlepszych możliwość podjęcia pracy w Rafako i dalszego rozwoju zawodowego,
 • uzyskanie uprawnień spawalniczych do wykonywania zawodu - spawacz (w metodach TIG, MAG, Elektroda) potwierdzone certyfikatem zgodnym z wymogami Unii Europejskiej,
 • możliwość poszerzania i zdobywania kolejnych uprawnień,

Do dyspozycji bardzo dobre zaplecze sprzętowe: 

 • sala dydaktyczna, 
 • sprzęt audio - wideo, 
 • tablice dydaktyczno - poglądowe, 
 • maszyny i urządzenia techniczne, 
 • nowoczesna spawalnia i sprzęt spawalniczy, 

Nauka pod kierunkiem doświadczonej i wyspecjalizowanej kadry RAFAKO umożliwi Ci zdobycie unikalnych kwalifikacji w zawodzie ślusarz - spawacz poszukiwanych i cenionych na rynku pracy.

Podania i kwestionariusze przyjęcia na praktykę zawodową należy składać w siedzibie Spółki RAFAKO w Raciborzu - w Biurze HR (pok nr 19 lub 24, Budynek Starej Dyrekcji) -  
od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00
w terminie 

 
 od 11 marca do 12 lipca 2024 r.

Dokumenty do pobrania: