Opis firmy

Powstała w 1949 roku i należąca obecnie do Grupy PBG Spółka jest liderem na rynku obiektów i instalacji dla energetyki oraz umacnia swoją pozycję w sektorze gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw.

Przez pierwsze cztery dekady istnienia firma projektowała i produkowała kotły dla krajowej energetyki zawodowej oraz dla zakładów i elektrociepłowni, w pełni zaspokajając krajowy popyt na duże kotły energetyczne opalane węglem kamiennym i brunatnym. W okresie tym dostarczyła również szereg kotłów energetycznych na eksport. Na początku lat 90. oferta firmy poszerzyła się o techologie przyjazne środowisku, w tym kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym oraz instalacje odsiarczania spalin, w zakresie których osiągnęła pozcyję kraowego lidera. Obecnie Spółka w zakresie technologicznym oferuje również instalacje odazotowania i odpylania spalin, instalacje do termicznej utylizacji odpadów oraz infrastrukturę dla sektora gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw. 

Firma została sprywatyzowana w roku 1993 RAFAKO S.A. a od 1994 roku jest spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W wyniku nabycia większościowego pakietu akcji Spółki, od 2011 roku RAFAKO S.A. należy do Grupy PBG.

Zakład macierzysty mieści się w Raciborzu, gdzie zlokalizowane są biura projektowe i technologiczne, pięć hal produkcyjnych oraz dyrekcja zakładu. RAFAKO posiada również biura projektowe w Gliwicach i Belgradzie, Zakład Elektrofiltrów w Pszczynie oraz hale produkcyje w Wyrach. 

RAFAKO S.A. oferuje projektowanie i wykonawstwo szerokiej gamy kotłów opalanych węglem brunatnym, kamiennym, olejem, gazem bądź kombinacją tych paliw, wśród nich kotłów konwencjonalnych, na parametry nadkrytyczne, fluidalnych i rusztowych. Ponadto, od szeregu lat dostarcza kotły do termicznej utylizacji odpadów, do spalania biomasy oraz kotły odzyskowe. Ofertę w dziedzinie kotłowej uzupełniają różnorodne usługi serwisowe, od diagnostyki poprzez naprawy, remonty, dostawy części zamiennych aż po kompleksowe modernizacje kotłów i urządzeń towarzyszących. W dziedzinie ochrony środowiska firma projektuje, wykonuje i realizuje pod klucz instalacje odsiarczania spalin, instalacje redukcji tlenków azotu oraz urządzenia odpylające.

RAFAKO S.A. dostarczyło kotły dla niemal wszystkich krajowych elektrowni zawodowych oraz setki jednostek dla energetyki przemysłowej w Polsce. Firma posiada referencje w szeregu krajów Europy i Azji, w tym w Chinach, Turcji, Indiach, krajach byłej Jugosławii, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Belgii, Czechach, Skandynawii.

RAFAKO S.A. jest czołowym światowym producentem elementów kotłowych, w tym ścian szczelnych, walczaków, wężownic, obrotowych podgrzewaczy powietrza i spalin, kanałów spalin i powietrza, konstrukcji stalowych a także wymienników ciepła i innej aparatury ciśnieniowej. 

Firma spełnia wymogi norm ISO-9001 i ISO-14001, ISO-18001, EMAS oraz wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie urządzeń i elementów ciśnieniowych. RAFAKO S.A. posiada uprawnienia i certyfikaty wg uznanych norm i przepisów polskich i zagranicznych, w tym UDT, ASME, TRD i innych. W roku 2001 w uznaniu skutecznego wdrażania i doskonalenia zasad Zarządzania Przez Jakość, RAFAKO S.A. zostało nagrodzone Polską Nagrodą Jakości.

RAFAKO S.A. jest jednym z największych pracodawców w regionie, zatrudniając obecnie około 1700 osób. Firma wspiera inicjatywy charytatywne, domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. Współrganizuje również oraz współfinansuje lokalne przedsięwzięcia społeczne, kulturalne i sportowe. RAFAKO S.A. jest też sponsorem  jednej z najlepszych polskich triathlonistek Ewy Bugdoł.