Jakość, Środowisko, BHP

Początki systemowego podejścia do problemu jakości datują się z początkiem lat 90. Wyodrębnione i zdefiniowane zostały podstawowe procesy zachodzące w Spółce.

W 1994 roku firma uzyskała certyfikat ASME (Amerykańskie Stowarzyszenie Mechaników Inżynierów) - stempel S, U i U2.

W 1995 roku Firma otrzymała Certyfikat ISO 9001, który uwieńczył pierwszy etap usystematyzowanego podejścia do zarządzania jakością, a w 1998 roku certyfikat zarządzania środowiskowego wg ISO 14001.

Skuteczność prowadzonych działań zweryfikowana została poprzez poddanie się Spółki ocenie w ramach Polskiej Nagrody Jakości a wcześniej śląskiej edycji tej nagrody. Oba te prestiżowe tytuły RAFAKO S.A. uzyskało za pierwszym podejściem w roku 2001, co jest ewenementem w historii tych nagród.

W 2002 roku zakończono proces integracji Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN 9001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego wg wymagań normy PN-ISO 14001.

Na początku roku 2003 Spółka otrzymała certyfikat w zakresie wymagań DYREKTYWY 97/23/UE dotyczącej nadawania wyrobom znaku bezpieczeństwa CE. W październiku 2016 roku firma otrzymała certyfikat pełnej zgodności Systemu Zapewnienia Jakości z Dyrektywą 2014/68/UE

Wykazując ponad przeciętną dbałość o środowisko, w 2006 roku firma wdrożyła wymagania Rozporządzenia 761/2001/WE (EMAS) i na początku 2007 została zarejestrowana w Krajowym rejestrze EMAS jako piąta organizacja w kraju.

W 2007 roku firma uzyskała certyfikaty dopuszczające nasze wyroby na rynek Chin. Są to certyfikaty wydane przez Urząd Generalny Nadzoru Jakościowego, Kontroli i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej w zakresie produkcji Kotłów klasy A oraz Zbiorników Ciśnieniowych klasy A1 i A2.

W trosce o bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy w 2008 roku w firmie wdrożono System Zarządzania BHP wg ISO 45001, co zostało potwierdzone certyfikatem.

Obecnie w RAFAKO funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania wg PN-EN ISO 9001, Dyrektywy 2014/68/UE, PN-EN ISO 14001, Rozporządzenia EMAS i ISO 45001.

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. stosuje System Zarządzania Jakością zintegrowany z Systemem Zarządzania Środowiskowego oraz Systemem Zarządzania BHP.
 
  
 
 ISO 9001 i 14001. Certyfikat ISO 9001 nadany został przez RW TÜV i poświadcza, iż RAFAKO SA wprowadziło i stosuje system zapewnienia jakości w zakresie projektowania, wytwarzania, instalowania i serwisu urządzeń dla energetyki, przemysłu chemicznego oraz instalacji ochrony środowiska. Wdrożenie w RAFAKO SA systemu zarządzania środowiskowego na podstawie wymagań normy ISO 14001 zobowiązuje fabrykę do ciągłego doskonalenia systemu. Pożądanym kierunkiem w tym zakresie jest oddziaływanie na użytkowników urządzeń wytwarzanych przez fabrykę w taki sposób aby kreować popyt na wyroby najnowocześniejsze - "ekologiczne". Wymaga to myślenia w kategoriach cyklu życia wyrobów i stworzenia warunków integracji jego podstawowych etapów począwszy od projektowania, poprzez produkcję, eksploatację, modernizację do końcowej likwidacji.
 
 
ISO 45001. Certyfikat potwierdza, że RAFAKO SA wprowadziło i stosuje system zarządzani bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie projektowania, wytwarzania, instalowania i serwisu urządzeń dla energetyki, przemysłu chemicznego oraz instalacji ochrony środowiska.
 
   
 
UDT 1. Uprawnienia do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.
 
 
 
UDT 2. Uprawnienia do wykonywania napraw.
 
 
 
UDT 3. Uprawnienia do dokonywania modernizacji.
 
 
 
TÜV Nord - Certyfikat AD 2000 - Merkblatt HPO wydany został przez TÜV Nord Hamburg. Upoważnia RAFAKO do wykonywania kotłow parowych i ich elementów, zbiorników ciśnieniowych i ich elementów oraz rurociągów i ich elementów na rynek niemiecki a także na te rynki, które wymagają potwierdzenia wykonawstwa według tych przepisów.
 
   
 
ASME "S" i "U" akredytujące RAFAKO, jako autoryzowanego producenta do użycia symbolu ASME dla wytwarzania i montażu kotłów w RAFAKO zgodnie ze stosowanymi przepisami ASME dla kotłów i zbiorników ciśnieniowych. Każdy element oznakowany tym symbolem musi zostać wykonany ściśle zgodnie z zaleceniami przepisów ASME dla kotłów i zbiorników ciśnieniowych.
 

 

 
SVTI. Porozumienie wydane przez Inspektorat Zbiorników Ciśnieniowych SVTI, jako akredytowany publiczny organ administracyjny dla oceny zgodności z prawem i dla bezpieczeństwa zbiorników ciśnieniowych oraz urządzeń ciśnieniowych - SVTI autoryzuje RAFAKO SA, jako zakład posiadający uprawnienia do wytwarzania i napraw obiektów spawanych zgodnie z wymaganiami SVDB 501 w RAFAKO oraz na montażu.
 
   
 
Na początku roku 2003 Spółka otrzymała certyfikat w zakresie wymagań DYREKTYWY 97/23/UE dotyczącej nadawania wyrobom znaku bezpieczeństwa CE w zakresie m.in. oceny poziomu bezpieczeństwa wyrobów eksportowanych na rynek Unii Europejskiej. Oznacza to, że RAFAKO S.A. spełnia wymagania stawiane firmom działającym w obszarze Unii Europejskiej. W październiku 2016 roku firma otrzymała certyfikat pełnej zgodności Systemu Zapewnienia Jakości z Dyrektywą 2014/68/UE.
 
   
 
W 2006 roku Spółka otrzymała dwa certyfikaty dopuszczające wyroby RAFAKO S.A. na rynek Chin Certyfikaty poświadczają, że Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. przeszła audyt i została zatwierdzona przez Urząd Generalny Nadzoru Jakościowego, Kontroli i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej jako producent Kotłów klasy A oraz Zbiorników Ciśnieniowych klasy A1 i A2.