Jakość, Środowisko, BHP

Początki systemowego podejścia do zagadnienia jakości to wczesne lata 90te XX wieku. Wyodrębniono i opisano zgodnie z wymaganiami Norm podstawowe procesy zachodzące w Spółce. W 1994 roku firma uzyskała certyfikat ASME (Amerykańskie Stowarzyszenie Mechaników Inżynierów) - stempel S, U i U2.

W 1995 roku Firma otrzymała Certyfikat ISO 9001, który uwieńczył pierwszy etap usystematyzowanego podejścia do zarządzania jakością, a w 1998 roku certyfikat zarządzania środowiskowego wg ISO 14001. Skuteczność prowadzonych działań zweryfikowana została poprzez poddanie się Spółki ocenie w ramach Polskiej Nagrody Jakości a wcześniej śląskiej edycji tej nagrody. Oba te prestiżowe tytuły RAFAKO S.A. uzyskało za pierwszym podejściem w roku 2001, co jest ewenementem w historii tych nagród.
W 2002 roku zakończono proces integracji Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego wg wymagań normy ISO 14001.
Na początku roku 2003 Spółka otrzymała certyfikat w zakresie wymagań DYREKTYWY 97/23/UE dotyczącej nadawania wyrobom znaku bezpieczeństwa CE. W październiku 2016 roku firma otrzymała certyfikat pełnej zgodności Systemu Zapewnienia Jakości z Dyrektywą 2014/68/UE

Wykazując ponad przeciętną dbałość o środowisko, w 2006 roku firma wdrożyła wymagania Rozporządzenia 761/2001/WE (EMAS) i na początku 2007 została zarejestrowana w Krajowym rejestrze EMAS jako piąta organizacja w kraju.

W 2007 roku firma uzyskała certyfikaty dopuszczające nasze wyroby na rynek Chin. Są to certyfikaty wydane przez Urząd Generalny Nadzoru Jakościowego, Kontroli i Kwarantanny Chińskiej Republiki Ludowej w zakresie produkcji Kotłów klasy A oraz Zbiorników Ciśnieniowych klasy A1 i A2.

W trosce o bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy w 2008 roku w firmie wdrożono System Zarządzania BHP wg PN-N 18001, co zostało potwierdzone certyfikatem. W 2019 roku firma recertyfikowała się na zgodność z nową normą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001.

Obecnie w RAFAKO funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania wg wg ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Dyrektywy 2014/68/UE i Rozporządzenia EMAS.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania RAFAKO S.A. stosuje System Zarządzania Jakością zintegrowany z Systemem Zarządzania Środowiskowego oraz Systemem Zarządzania BHP.

 
  
 

ISO 9001 i 14001. Certyfikat ISO 9001 i ISO 14001 nadany został przez RW TÜV i poświadcza, iż RAFAKO SA wprowadziło i stosuje system zapewnienia jakości oraz system ochrony środowiska w zakresie projektowania, wytwarzania, instalowania i serwisu urządzeń dla energetyki, przemysłu chemicznego oraz instalacji ochrony środowiska, obiektów i sieci dla branży gazowniczej, w tym kompletowanie dostaw instalacji „pod klucz”. 
Wdrożenie w RAFAKO SA systemu zarządzania środowiskowego na podstawie wymagań normy ISO 14001 zobowiązuje fabrykę do ciągłego doskonalenia systemu. Pożądanym kierunkiem w tym zakresie jest oddziaływanie na użytkowników urządzeń wytwarzanych przez fabrykę w taki sposób aby kreować popyt na wyroby najnowocześniejsze - "ekologiczne". Wymaga to myślenia w kategoriach cyklu życia wyrobów i stworzenia warunków integracji jego podstawowych etapów począwszy od projektowania, poprzez produkcję, eksploatację, modernizację do końcowej likwidacji.

    zobacz ISO 9001 i 14001
    zobacz Załącznik

   

ISO 45001. Certyfikat potwierdza, że RAFAKO SA wprowadziło i stosuje system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie projektowania, wytwarzania, instalowania i serwisu urządzeń dla energetyki, przemysłu chemicznego oraz instalacji ochrony środowiska, obiektów i sieci dla branży gazowniczej, w tym kompletowanie dostaw instalacji „pod klucz”.

  Zobacz ISO 45001
  Zobacz Załącznik  
 
UDT 1. Uprawnienia do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.
   Zobacz UDT 1
   Zobacz UDT 1 Decyzja  
 
UDT 2. Uprawnienia do wykonywania napraw.
   Zobacz UDT 2
   Zobacz UDT 2 Decyzja  
 
UDT 3. Uprawnienia do dokonywania modernizacji.
   Zobacz UDT 3
   Zobacz UDT 3 Decyzja  

 

UDT 4. Świadectwo Uznania Laboratorium
 

   Zobacz UDT 4

 

TÜV Nord - Certyfikat AD 2000 - Merkblatt HPO wydany został przez TÜV Nord Hamburg. Upoważnia RAFAKO do wykonywania kotłow parowych i ich elementów, zbiorników ciśnieniowych i ich elementów oraz rurociągów i ich elementów na rynek niemiecki a także na te rynki, które wymagają potwierdzenia wykonawstwa według tych przepisów.

   Zobacz AD 2000 - Merkblatt HPO
   

ASME "S" i "U" akredytujące RAFAKO, jako autoryzowanego producenta do użycia symbolu ASME dla wytwarzania i montażu kotłów w RAFAKO zgodnie ze stosowanymi przepisami ASME dla kotłów i zbiorników ciśnieniowych. Każdy element oznakowany tym symbolem musi zostać wykonany ściśle zgodnie z zaleceniami przepisów ASME dla kotłów i zbiorników ciśnieniowych.

  Zobacz U2
  Zobacz S
 Zobacz U

 

Na początku roku 2003 Spółka otrzymała certyfikat w zakresie wymagań DYREKTYWY 97/23/UE dotyczącej nadawania wyrobom znaku bezpieczeństwa CE w zakresie m.in. oceny poziomu bezpieczeństwa wyrobów eksportowanych na rynek Unii Europejskiej. Oznacza to, że RAFAKO S.A. spełnia wymagania stawiane firmom działającym w obszarze Unii Europejskiej. W październiku 2016 roku firma otrzymała certyfikat pełnej zgodności Systemu Zapewnienia Jakości z Dyrektywą 2014/68/UE.

  Zobacz Dyrektywa 2014/68/UE

 

Informacja o wpływie działalności, wykonywanej przez jednostkę organizacyjną, na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności. 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 32c Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo Atomowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1792 z późn. zm.) dalej „Prawo Atomowe”, RAFAKO S.A. podaje następujące informacje dotyczące prowadzonej działalności:

 Zobacz informacja