Notowania giełdowe

Pierwsze notowanie akcji serii A, B, C, D, E Spółki Rafako S.A. w łącznej liczbie 1 500 000 szt. odbyło się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na sesji giełdowej w dniu 7 marca 1994 roku.

Od 14 lipca 1994 roku na GPW notowane są akcje Spółki powstałe po splicie 1:4, w łącznej liczbie 6 000 000 szt. 

Od 4 sierpnia 1995 roku notowane są akcje serii F (akcje dywidendowe 1 za 2) i akcje serii G (akcje z prawem poboru 3:1), w liczbie 330 000 szt. 

Akcje serii H (objęte przez Elekrtim S.A.) w liczbie 8 070 000 szt. są notowane od 23 marca 1998 roku, a akcje serii I (akcje z prawem poboru 1:3)w liczbie 52 200 000 szt. od 8 czerwca 2007 roku.

Kapitał zakładowy Spółki:  169 863 996 PLN
Liczba zarejestrowanych akcji: 84 931 998 szt. akcji 
ISIN: PLRAFAK00018
System notowań: Główny rynek GPW – notowania ciągłe

Sektor branżowy: przemysł elektromaszynowy
Rynek: podstawowy
Segment: 50 PLUS
Indeksy: WIG, sWIG80

Animator emitenta: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie