PRACOWNICY

OCHRONA ŚRODOWISKA I POLITYKA JAKOŚCIOWA

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

RYNEK I KLIENCI

CHARAKTERYSTYKA FIRMY

INTERESARIUSZE

KONKURSY

ŁAD KORPORACYJNY

STRUKTURA AKCJONARIATU

Ochrona Środowiska i Polityka Jakościowa

Deklaracja środowiskowa

RAFAKO S.A. od lat dba o środowisko. Prowadzi systematyczne działania ograniczające szkodliwy wpływ swojej działalności na środowisko.
W 2005 roku RAFAKO S.A. wdrożyło system Ekozarządzania i Audytu (EMAS) wg Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 761/2001 z dnia 19 marca 2001 r. Na początku 2007 roku firma została zarejestrowana w krajowym rejestrze EMAS jako piąta organizacja w kraju.
W związku z nowelizacja rozporządzenia weryfikacja sytemu w 2010 r. przeprowadzona została w oparciu o nowe wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009r.
Wdrożenie wymagań EMAS w RAFAKO S.A w Raciborzu świadczy o ponad standardowej dbałości firmy o środowisko naturalne.
Wymogiem EMAS jest obowiązek cyklicznego opracowywania i udostępniania społeczeństwu i zainteresowanym stronom deklaracji środowiskowej, która zawiera informacje na temat postępów w zakresie efektów działalności środowiskowej.

Załącznik – deklaracja z 2017 r.

Załącznik - Polityka Środowiskowa