Raporty bieżące

  • RB 6/2019 Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ – Koksownia Radlin 19 kwietnia 2019

  • RB 5/2019 Podpisanie umowy na budowę siedziby Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II w Toruniu16 kwietnia 2019

  • RB 4/2019 Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę siedziby Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II w Toruniu.27 lutego 2019

  • RB 3/2019 Zawarcie umowy z firmą Operator Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Tłoczni Kędzierzyn”15 lutego 2019

  • RB 2/2019 Zawarcie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją projektu Lombok (2x50 MW).12 lutego 2019

  • RB 1/2019 Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2019 roku.24 stycznia 2019