Raporty bieżące

 • RB 11/2020 Podpisanie umowy z JP Elektroprivreda Srbije na wykonanie modernizacji kotła BB-2000 dla Elektrowni TENT B1 Obrenovac w Serbii17 marca 2020

 • RB 10/2020 Aktualizacja informacji w sprawie terminu realizacji projektu Jaworzno 6 marca 2020

 • RB 9/2020 Informacja o wstępnych szacunkach wyników jednostkowych na dzień 31.12.2019 r. dokonanych w toku prac nad raportem okresowym20 lutego 2020

 • RB 8/2020 Przebieg kariery zawodowej nowo powołanego członka Rady Nadzorczej18 lutego 2020

 • RB 7/2020 Aktualizacja informacji w sprawie terminu realizacji projektu Jaworzno13 lutego 2020

 • RB 6/2020 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 4 lutego 2020

 • RB 5/2020 Aktualizacja informacji w sprawie terminu realizacji projektu Jaworzno 4 lutego 2020

 • RB 4/2020 Aktualizacja informacji w sprawie terminu realizacji projektu Jaworzno30 stycznia 2020

 • RB 3/2020 Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2020 roku29 stycznia 2020

 • RB 2/2020 Zawarcie porozumienia z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.16 stycznia 2020

 • RB 1/2020 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki 7 stycznia 2020