Raporty bieżące

  • RB 9/2021 Rezygnacja Członka Zarządu Spółki oraz powierzenie funkcji Prezesa Zarządu 23 stycznia 2021

  • RB 8/2021 Zmiany w składzie Zarządu Spółki 22 stycznia 2021

  • RB 7/2021 Rozpoczęcie negocjacji z JSC “VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ” w zakresie polubownego rozwiązania sporu na gruncie umowy zawartej w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie 21 stycznia 2021

  • RB 6/2021 Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2021 roku. 20 stycznia 2021

  • RB 5/2021 Otrzymanie od PBG S.A. w restrukturyzacji pisma w zakresie stosunku dominacji 19 stycznia 2021

  • RB 4/2021 Otrzymanie informacji o wypłacie gwarancji należytego wykonania umowy oraz gwarancji zwrotu zaliczki przez mBank S.A. na rzecz beneficjenta gwarancji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 15 stycznia 2021

  • RB 3/2021 Zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym RAFAKO S.A. 13 stycznia 2021

  • RB 2/2021 Żądanie wypłaty z gwarancji dobrego wykonania i gwarancji zwrotu zaliczki dot. kontraktu na budowę gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk, odcinek Goleniów-Płoty 11 stycznia 2021

  • RB 1/2021 Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A. 5 stycznia 2021