Termiczna utylizacja odpadów

Instalacje termicznego przekształcania odpadów stanowią wazne ogniwo w kompleksowej gospodarce odpadami komunalnymi, będąc jedynym skutecznym sposobem utylizacji odpadów pozostałych po ich segregacji i radykalnie zmniejszając ilość odpadów stałych kierowanych na wysypisko.

Sama instalacja to ciąg niezwykle zaawansowanych technologicznie urządzeń, które odbierają odpady, kierują je do komory paleniskowej, spalają wytwarzając użyteczną energię pary i na końcu dokładnie oczyszczają spaliny przy znacznie ostrzejszych wymaganiach emisyjnych, niż ma to miejsce w przypadku innych obiektów emitujących spaliny.

RAFAKO S.A. ma ogromne doświadczenie w projektowaniu i produkcji kotłów do termicznej utylizacji odpadów a we współpracy z renomowanymi partnerami oferuje kompletne instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych na polskim rynku.

Schemat spalarni