Kalendarium wydarzeń

 • TERMINY RAPORTÓW OKRESOWYCH

  • 21 listopada 2024
   Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za 9 miesięcy 2024 roku
  • 24 września 2024
   Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 6 miesięcy 2024 roku
  • 23 maja 2024
   Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 miesiące 2024 roku
  • 23 kwietnia 2024
   Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok
  • 23 kwietnia 2024
   Publikacja raportu rocznego za 2023 rok
 • WALNE ZGROMADZENIA

  • 25 czerwca 2024
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.
  • 25 stycznia 2024
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.