Materiały do upłynnienia

RAFAKO S.A. posiada do upłynnienia szereg materiałów, w tym rury, blachy, kształtowniki, odkuwki, drobnicę. Wykaz materiałów przeznaczonych do upłynnienia zamieszczamy w załącznikach.

W razie zainteresowania poszczególnymi pozycjami, prosimy o kontakt w celu potwierdzenia ilości lub uzgodnienia ewentualnych warunków odbioru.

https://www.rafako.com.pl/pub/File/materiały do upłynnienia/Wykaz_material_w_do_up_ynnienia_2023_05.xlsx

https://www.rafako.com.pl/pub/File/materiały do upłynnienia/Liquidation_of_stocks_2023_05.xlsx

 

Dane kontaktowe dla powyższych pozycji:

Mateusz Gancarczyk

tel. 410 17 82
kom. 532 402 952

mail: mateusz.gancarczyk@rafako.com.pl

  • Ostatnia aktualizacja: 26.05.2023 r.