Usuwanie składników kwaśnych ze spalin

RAFAKO S.A. oferuje systemy usuwania składników kwasnych ze spalin w oparciu o własne know-how w zakresie metody półsuchej i mokrej.
 
Referencje RAFAKO S.A. obejmują realizacje „pod klucz” szeregu obiektów odsiarczania spalin w zakresie od poboru spalin surowych za wentylatorami ciągu do odprowadzenia ich do atmosfery. RAFAKO S.A. łącznie wybudowała kilkadziesiąt reaktorów odsiarczania spalin, przy czym doświadczenie realizacyjne obejmuje bardzo rożne konfiguracje instalacji w zakresie obróbki gazu, w tym instalacje z podgrzewem i bez podgrzewu spalin oczyszczonych w oparciu o ciepło pozyskiwane ze spalin surowych.
 
 
Referencje RAFAKO S.A. obejmują zastosowanie rożnych sorbentów wapniowych: CaO, Ca(OH)2, CaCO3, przy czym w metodzie mokrej węglan wapnia jest stosowany zarówno w formie mączki jak i surowego kamienia mielonego na miejscu w zależności od obiektu. W zakresie mokrego odsiarczania spalin doświadczenie RAFAKO obejmuje absorbery z potwierdzonymi przepływamispalin do 2 800 000 nm3/h,a uzyskiwane sprawności usuwania SO2 dochodzą do 99%.
 

Instalacje projektowane i wytwarzane przez RAFAKO S.A. spełniają wymagania BAT.

Pobierz referencje