Zarząd

Radosław DOMAGALSKI-ŁABĘDZKI  Prezes Zarządu

Jarosław PIETRZYK Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Maciej STAŃCZUK – delegowany z Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka  Zarządu