Zarząd

Agnieszka WASILEWSKA-SEMAIL
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Jarosław DUSIŁO
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych, Zastępca Dyrektora Generalnego

Karol SAWICKI
Wiceprezes Zarządu

Edward KASPRZAK
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Obiektów Energetycznych

Tomasz TOMCZAK
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Instalacji Ochrony Środowiska