Zarząd

Jerzy WIŚNIEWSKI
Prezes Zarządu

Agnieszka WASILEWSKA-SEMAIL
Wiceprezes Zarządu

Jarosław DUSIŁO
Wiceprezes Zarządu