Zarząd

Agnieszka WASILEWSKA-SEMAIL p.o. Prezesa Zarządu- Wiceprezes Zarządu

Jacek DROZD  Wiceprezes Zarządu

Radosław DOMAGALSKI-ŁABĘDZKI  Wiceprezes Zarządu

Michał SIKORSKI delegowany członek Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu