Raporty bieżące

 • RB 68/2020 Żądanie wypłaty z gwarancji dobrego wykonania i gwarancji zwrotu zaliczki dot. kontraktu na budowę Tłoczni Kędzierzyn 30 grudnia 2020

 • RB 67/2020 Złożenie przez RAFAKO S.A. w restrukturyzacji wniosku o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym 30 grudnia 2020

 • RB 66/2020 Stanowisko RAFAKO S.A. w restrukturyzacji wobec oświadczeń Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. o odstąpieniu od umów w ramach budowy Tłoczni Kędzierzyn oraz budowy odcinka gazociągu Goleniów-Płoty 28 grudnia 2020

 • RB 65/2020 Zawarcie umowy w zakresie doradztwa finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora oraz finansowania Spółki 22 grudnia 2020

 • RB 64/2020 Otrzymanie od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oświadczeń o odstąpieniu od umów w ramach budowy Tłoczni Kędzierzyn oraz budowy odcinka gazociągu Goleniów-Płoty 15 grudnia 2020

 • RB 63/2020 Zgromadzenie wierzycieli RAFAKO S.A. w restrukturyzacji w dniu 10 grudnia 2020 roku10 grudnia 2020

 • RB 62/2020 Otrzymanie wezwania do zapłaty sumy gwarancyjnej wypłaconej przez GENERALI TU S.A. na rzecz beneficjenta gwarancji JSC “VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ” 18 listopada 2020

 • RB 61/2020 Oddanie bloku energetycznego o mocy 910MW w Jaworznie do eksploatacji oraz zawarcie ugody i aneksu nr 9 do umowy z Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o. 13 listopada 2020

 • RB 60/2020 Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A. 10 listopada 2020

 • RB 59/2020 Sporządzenie przez RAFAKO S.A. w restrukturyzacji Planu Restrukturyzacyjnego10 listopada 2020

 • RB 58/2020 Przyjęcie przez RAFAKO S.A. w restrukturyzacji propozycji układowych w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.10 listopada 2020

 • RB 57/2020 Otrzymanie wezwania do zapłaty sumy gwarancyjnej wypłaconej przez KUKE S.A. na rzecz beneficjenta gwarancji JSC “VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ” 20 października 2020

 • RB 56/2020 Otwarcie postępowania o zatwierdzeniu układu przez RAFAKO Engineering sp. z o.o. 13 października 2020

 • RB 55/2020 Żądanie wypłaty z gwarancji dobrego wykonania dot. kontraktu na budowę elektrociepłowni w Wilnie 8 października 2020

 • RB 54/2020 Otrzymanie od JSC "VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ" oświadczenia o odstąpieniu od znaczącej umowy 6 października 2020

 • RB 53/2020 Złożenie notyfikacji „notice of impossibility / termination” na gruncie umowy zawartej z JSC “VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ 5 października 2020

 • RB 52/2020 Przejście prawa własności 100% udziałów RAFAKO EBUS sp. z o.o. oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa 1 października 2020

 • RB 51/2020 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów RAFAKO EBUS sp. z o.o. oraz umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa28 września 2020

 • RB 50/2020 Utworzenie rezerw i odpisów 24 września 2020

 • RB 49/2020 Przyjęcie regulaminu zasad postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia21 września 2020

 • RB 48/2020 Zawarcie aneksów do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów Rafako Ebus sp. z o.o. oraz przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa 10 września 2020

 • RB 47/2020 Przebieg kariery zawodowej nowo powołanych członków Zarządu 9 września 2020

 • RB 46/2020 Uzupełnienie składu Zarządu Spółki 8 września 2020

 • RB 45/2020 Opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzeniu układu RAFAKO S.A. 7 września 2020

 • RB 44/2020 Otwarcie postępowania o zatwierdzeniu układu RAFAKO S.A. 2 września 2020

 • RB 43/2020 Szacunkowe wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2020 roku 28 sierpnia 2020

 • RB 42/2020 Restrukturyzacja zatrudnienia RAFAKO S.A.27 sierpnia 2020

 • RB 41/2020 Przebieg kariery zawodowej nowo powołanego członka Zarządu18 sierpnia 2020

 • RB 40/2020 Zmiany w składzie Zarządu Spółki 12 sierpnia 2020

 • RB 39/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 12 sierpnia 2020 roku 12 sierpnia 2020

 • RB 38/2020 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. z dnia 12 sierpnia 2020 roku 12 sierpnia 2020

 • RB 37/2020 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów RAFAKO EBUS sp. z o.o. oraz przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa 5 sierpnia 2020

 • RB 36/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 3 sierpnia 2020 roku 3 sierpnia 2020

 • RB 35/2020 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 3 sierpnia 2020 roku 3 sierpnia 2020

 • RB 34/2020 Wydłużenie okresu wyłączności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.31 lipca 2020

 • RB 33/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 3 sierpnia 2020 roku wraz z projektami uchwał 7 lipca 2020

 • RB 32/2020 Zawarcie aneksu do umowy z dnia 30 września 2016 roku oraz ugody z ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.30 czerwca 2020

 • RB 31/2020 Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.30 czerwca 2020

 • RB 30/2020 Zawarcie aneksu do porozumienia z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. 30 czerwca 2020

 • RB 29/2020 Zmiana terminu publikacji raportów finansowych w 2020 roku18 czerwca 2020

 • RB 28/2020 Zawarcie aneksu nr 8 do umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację projektu Jaworzno10 czerwca 2020

 • RB 27/2020 Uzupełnienie raportu bieżącego o zmianie terminów publikacji raportów finansowych w 2020 roku10 czerwca 2020

 • RB 26/2020 Przebieg kariery zawodowej nowo powołanego Członka Zarządu 1 czerwca 2020

 • RB 25/2020 Przebieg kariery zawodowej nowo powołanego członka Rady Nadzorczej29 maja 2020

 • RB 24/2020 Zmiana terminu publikacji raportów finansowych w 2020 roku 28 maja 2020

 • RB 23/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 28 maja 2020 roku28 maja 2020

 • RB 22/2020 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.28 maja 2020

 • RB 21/2020 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 28 maja 2020 roku28 maja 2020

 • RB 20/2020 Zmiany w składzie Zarządu20 maja 2020

 • RB 19/2020 Przebieg kariery zawodowej nowo powołanego członka Rady Nadzorczej14 maja 2020

 • RB 18/2020 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki11 maja 2020

 • RB 17/2020 Zawarcie porozumienia w sprawie dalszej realizacji projektu Jaworzno 4 maja 2020

 • RB 16/2020 Przebieg kariery zawodowej nowo powołanego członka Rady Nadzorczej.30 kwietnia 2020

 • RB 15/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 28.05.2020 r.28 kwietnia 2020

 • RB 14/2020 Informacja o wstępnych szacunkach wyników jednostkowych na dzień 31.12.2019 r. dokonanych w toku prac nad raportem okresowym28 kwietnia 2020

 • RB 13/2020 Zmiana terminów publikacji raportów finansowych w 2020 roku21 kwietnia 2020

 • RB 12/2020 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki18 kwietnia 2020

 • RB 11/2020 Podpisanie umowy z JP Elektroprivreda Srbije na wykonanie modernizacji kotła BB-2000 dla Elektrowni TENT B1 Obrenovac w Serbii17 marca 2020

 • RB 10/2020 Aktualizacja informacji w sprawie terminu realizacji projektu Jaworzno 6 marca 2020

 • RB 9/2020 Informacja o wstępnych szacunkach wyników jednostkowych na dzień 31.12.2019 r. dokonanych w toku prac nad raportem okresowym20 lutego 2020

 • RB 8/2020 Przebieg kariery zawodowej nowo powołanego członka Rady Nadzorczej18 lutego 2020

 • RB 7/2020 Aktualizacja informacji w sprawie terminu realizacji projektu Jaworzno13 lutego 2020

 • RB 6/2020 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 4 lutego 2020

 • RB 5/2020 Aktualizacja informacji w sprawie terminu realizacji projektu Jaworzno 4 lutego 2020

 • RB 4/2020 Aktualizacja informacji w sprawie terminu realizacji projektu Jaworzno30 stycznia 2020

 • RB 3/2020 Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2020 roku29 stycznia 2020

 • RB 2/2020 Zawarcie porozumienia z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.16 stycznia 2020

 • RB 1/2020 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki 7 stycznia 2020