Current reports

  • RB 3/2019 Zawarcie umowy z firmą Operator Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Tłoczni Kędzierzyn”15 february 2019

  • CR 2/2019 Agreement with Bank Gospodarstwa Krajowego in connection with 2x50 MW Lombok project.12 february 2019

  • CR 1/2019 Release dates for periodic reports in 201924 january 2019