Raporty bieżące

 • RB 16/2021 Zmiana terminów publikacji raportów finansowych w 2021 roku 21 kwietnia 2021

 • RB 15/2021 Zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji16 marca 2021

 • RB 14/2021 Utworzenie rezerw i odpisów 19 lutego 2021

 • RB 13/2021 Przyjęcie układu przez wierzycieli RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji oraz złożenie wniosku o zatwierdzenie tego układu 18 lutego 2021

 • RB 12/2021 Otrzymanie od STU Ergo Hestia S.A. informacji o wypłacie gwarancji należytego wykonania umowy oraz częściowej wypłacie gwarancji zwrotu zaliczki na rzecz beneficjenta gwarancji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a także wezwania do zapłaty.16 lutego 2021

 • RB 11/2021 Otrzymanie informacji o wypłacie gwarancji należytego wykonania umowy oraz częściowej wypłacie gwarancji zwrotu zaliczki przez STU Ergo Hestia S.A. na rzecz beneficjenta gwarancji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 12 lutego 2021

 • RB 10/2021 Przebieg kariery zawodowej nowo powołanego członka Zarządu25 stycznia 2021

 • RB 9/2021 Rezygnacja Członka Zarządu Spółki oraz powierzenie funkcji Prezesa Zarządu 23 stycznia 2021

 • RB 8/2021 Zmiany w składzie Zarządu Spółki 22 stycznia 2021

 • RB 7/2021 Rozpoczęcie negocjacji z JSC “VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ” w zakresie polubownego rozwiązania sporu na gruncie umowy zawartej w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie 21 stycznia 2021

 • RB 6/2021 Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2021 roku. 20 stycznia 2021

 • RB 5/2021 Otrzymanie od PBG S.A. w restrukturyzacji pisma w zakresie stosunku dominacji 19 stycznia 2021

 • RB 4/2021 Otrzymanie informacji o wypłacie gwarancji należytego wykonania umowy oraz gwarancji zwrotu zaliczki przez mBank S.A. na rzecz beneficjenta gwarancji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 15 stycznia 2021

 • RB 3/2021 Zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym RAFAKO S.A. 13 stycznia 2021

 • RB 2/2021 Żądanie wypłaty z gwarancji dobrego wykonania i gwarancji zwrotu zaliczki dot. kontraktu na budowę gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk, odcinek Goleniów-Płoty 11 stycznia 2021

 • RB 1/2021 Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A. 5 stycznia 2021