Raporty bieżące

 • RB 16/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku14 czerwca 2019

 • RB 15/2019 Powołanie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na X kadencję14 czerwca 2019

 • RB 14/2019 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 14 czerwca 2019 roku14 czerwca 2019

 • RB 13/2019 Podpisanie umowy na realizację budowy bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ – Koksownia Radlin12 czerwca 2019

 • RB 12/2019 Przekazanie do eksploatacji bloku nr 5 w Elektrowni Opole31 maja 2019

 • RB 11/2019 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku.24 maja 2019

 • RB 10/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 14 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał 17 maja 2019

 • RB 9/2019 Zawarcie porozumienia z JSW KOKS S.A. w sprawie potwierdzenia istotnych warunków realizacji budowy bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ – Koksownia Radlin13 maja 2019

 • RB 8/2019 Zamieszczenie na stronie internetowej RAFAKO S.A. Sprawozdania na temat informacji niefinansowych, sporządzonego przez jednostkę dominującą wyższego szczebla – PBG S.A. (RB 8/2019). 2 maja 2019

 • RB 7/2019 Zawarcie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe z HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce25 kwietnia 2019

 • RB 6/2019 Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ – Koksownia Radlin 19 kwietnia 2019

 • RB 5/2019 Podpisanie umowy na budowę siedziby Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II w Toruniu16 kwietnia 2019

 • RB 4/2019 Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę siedziby Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II w Toruniu.27 lutego 2019

 • RB 3/2019 Zawarcie umowy z firmą Operator Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Tłoczni Kędzierzyn”15 lutego 2019

 • RB 2/2019 Zawarcie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją projektu Lombok (2x50 MW).12 lutego 2019

 • RB 1/2019 Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2019 roku.24 stycznia 2019