Obrotowe podgrzewacze powietrza

 

Od 1959 roku RAFAKO S.A. wyprodukowało ponad 850 podgrzewaczy różnej wielkości w zakresie 17 do 34.5, w tym 16 podgrzewaczy o osi poziomej i jeden podgrzewacz spalin dla instalacji odsiarczania. Pierwotne konstrukcje podgrzewaczy z wirnikiem łożyskowanym na górnym łożysku zastępowano nowymi z dolnym łożyskiem nośnym. Pierwsze podgrzewacze charakteryzowała prosta konstrukcja - system uszczelnień składający się z uszczelnień promieniowego i obwodowego współpracujących z obudową. Podgrzewacze tego typu posiadały stosunkowo wysoki poziom przecieków od 15% bezpośrednio po uruchomieniu do 25% przed remontem bieżącym. Rozwój techniczny konstrukcji pozwolił na zmniejszenie nieszczelności podgrzewaczy do poziomu 6-8%.
 
Oprócz produkcji nowych podgrzewaczy RAFAKO S.A. dostarcza zarówno elementy POPO jak również wykonuje modernizacje pod pod klucz.
Zakres prac obejmuje określenie niezbędnego obszaru modernizacji w oparciu o inspekcję (inwentaryzację podgrzewacza), przygotowanie dokumentacji technicznej, produkcję elementów dla potrzeb modernizacji (remontu), montaż, regulację i uruchomienie a także pomiary osiąganych parametrów po modernizacji. Końcowy etap to wydanie dokumentu stwierdzającego wykonanie modernizacji (protokół przekazania, paszport urządzenia).