Konstrukcje stalowe i kanały

Oprócz elementów ciśnieniowych kotła RAFAKO S.A. oferuje projektowanie i produkcję spawanych konstrukcji stalowych oraz blaszanych kanałów powietrza i spalin.