Elementy ciśnieniowe

RAFAKO S.A. dysponuje bardzo dużym potencjałem produkcyjnym. Blisko 1000 osób jest bezpośrednio zaangażowanych w produkcji elementów kotłów i innych urządzeń. Podstawową ofertę produkcyjną stanowią części ciśnieniowe kotłów, takie jak ściany szczelne, walczaki, wężownice i rurociągi. Firma wysyła również wielkogabarytowe moduły kotłów a nawet kompletne mniejsze jednostki kotłowe.

Produkty firmy wysyłane są transportem drogowym lub kolejowym do klienta lub do wyznaczonego portu morskiego. Głównymi odbiorcami elementów kotłowych są klienci z takich krajów, jak Belgia, Niemcy, Francja, Szwajcaria, Dania, Holandia i inne kraje Europy Zachodniej. RAFAKO S.A. realizuje produkcję zarówno w oparciu o własne projekty, jak i na podstawi dokumentacji klienta. Firma podejmuje się również montażu na budowie oraz uruchomienia kotła w zakresie swoich dostaw.