Filtry workowe

Tam, gdzie zastosowanie elektrofiltrów jest nieuzasadnione bądź technicznie niemożliwe, oferujemy filtry workowe odpylające. Zaletą tego rodzaju filtrów jest wysoka skuteczność odpylania jak również możliwość prowadzenia procesu odsiarczania spalin na włókninie filtracyjnej w obecności sorbentu. Filtr workowy jest nieodzownym elementem IOS przy zastosowaniu metody półsuchej.

Filtr workowy za instalacją odsiarczania spalin w ZAK Kędzierzyn Koźle.