Kalendarium wydarzeń

 • TERMINY RAPORTÓW OKRESOWYCH

  • 29 listopada 2017
   Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017
  • 2 października 2017
   Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za rok 2017
  • 30 maja 2017
   Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017
  • 21 marca 2017
   Opublikowanie raportu rocznego za rok 2016
  • 21 marca 2017
   Opublikowanie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016
 • WALNE ZGROMADZENIA

  • 26 czerwca 2017
   godz 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.