Kalendarium wydarzeń

 • TERMINY RAPORTÓW OKRESOWYCH

  • 22 listopada 2021
   Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za 9 miesięcy 2021 roku
  • 23 września 2021
   Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 6 miesięcy 2021 roku
  • 21 maja 2021
   Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 miesiące 2021 roku
  • 29 kwietnia 2021
   Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok
  • 29 kwietnia 2021
   Publikacja raportu rocznego za 2020 rok
 • WALNE ZGROMADZENIA

  • 29 czerwca 2021
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w restrukturyzacji w Raciborzu o godzinie 12:00