Kalendarium wydarzeń

 • TERMINY RAPORTÓW OKRESOWYCH

  • 29 listopada 2019
   Opublikowanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019
  • 30 września 2019
   Opublikowanie skonsolidowanego raportu półrocznego za rok 2019
  • 30 maja 2019
   Opublikowanie skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019
  • 30 kwietnia 2019
   Opublikowanie raportu rocznego za rok 2018
  • 30 kwietnia 2019
   Opublikowanie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018
 • WALNE ZGROMADZENIA

  • 23 lipca 2019
   godz.12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.
  • 14 czerwca 2019
   godz.12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.