Kalendarium wydarzeń

 • WALNE ZGROMADZENIA

  • 6 grudnia 2022
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.
  • 26 sierpnia 2022
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. - kontynuacja po przerwie
  • 28 lipca 2022
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.
  • 23 czerwca 2022
   Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.
  • 9 maja 2022
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.
  • 21 kwietnia 2022
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.
  • 2 lutego 2022
   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A.
 • TERMINY RAPORTÓW OKRESOWYCH

  • 22 listopada 2022
   Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za 9 miesięcy 2022 roku
  • 22 września 2022
   Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 6 miesięcy 2022 roku
  • 24 maja 2022
   Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 miesiące 2022 roku
  • 21 kwietnia 2022
   Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok
  • 21 kwietnia 2022
   Publikacja raportu rocznego za 2021 rok