Kompletne bloki energetyczne

 

RAFAKO S.A. oferuje kompletne bloki energetyczne dla elektrowni i elektrociepłowni opalane paliwami kopalnymi, bądź przeznaczonymi do spalania biomasy lub odpadów. W ramach generalnej realizacji inwestycji firma dostarcza wszystkie niezbędne komponenety bloku energetycznego wyposażonego w urządzenia odpylające, instalacje odsiarczania spalin oraz instalacje redukcji tlenków azotu metodą katalityczną.

Nadkrytyczne parametry pary umożliwiają osiągnięcie wysokiej sprawności obiegu cieplnego elektrowni. Dzięki zwiększeniu sprawności bloki takie spalają mniej węgla i emitują mniej dwutlenku węgla w przeliczeniu na jednostkę produkowanej mocy. W chwili obecnej trwają prace związane z rozruchem bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Będzie to największy oraz najnowocześniejszy węglowy blok energetyczny na Śląsku.