Aktualności

„HYBRYDOWY system ograniczenia emisji składników kwaśnych i popiołów lotnych ze spalin” - POIR.04.01.04-00-0096/17

1.  03.08.2018 podpisano Umowę o Dofinansowanie na realizację projektu

2. Kolejny etap projektu został przez Konsorcjum zrealizowany z sukcesem, na dowód czego NCBiR zaakceptował raport z prac za okres 01-01-2020 do 31-12-2020 bez zastrzeżeń.