Aktualności

Projekt realizowany przy współpracy z partnerami naukowymi oraz przemysłowymi wybranymi na drodze przetargów.

Zapytanie ofertowe nr Z123/46027 na wykonanie prac badawczych wygrała Politechnika Wrocławska

Zapytanie ofertowe nr Z145/46027 na wykonanie pomiarów wstępnych na IOS bl.7 w El. Bełchatów wygrały Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp.z o.o.

Zapytanie ofertowe nr Z56/46017 na wykonanie pełnoskalowych analiz CFD wygrała firma MESCO Sp. z. o.o.