Aktualności

Projekt będzie realizowany przy współpracy z partnerami naukowymi wybranymi na drodze przetargów.

Przetarg na wykonanie prac B+R w zakresie Kotła Energetycznego o numerze zapytania Z93/46027 wygrała Politechnika Śląska.

Przetarg na wykonanie prac B+R w zakresie Turbiny o numerze zapytania Z102/46027 wygrała Politechnika Krakowska.

 

 

W dniu 4.09.2017r. projekt został oficjalnie rozpoczęty.