Charakterystyka działalności Oddziału Szkolenia Zawodowego

Zapraszamy do zapoznania się z historią Oddziału Szkolenia Zawodowego.

Informacje na ten temat są zawarte w dokumencie, który można pobrać tutaj.