Pracownicy

Naszym priorytetem jest tworzenie najlepszego środowiska rozwoju dla pracowników, budowanie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i współpracy oraz nagradzaniu efektów. U podstaw strategii personalnej leży przekonanie że RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Tworzymy miejsce pracy w którym funkcjonują rozmaite formy wspierania, motywowania i edukowania pracowników, dopasowane zarówno pod względem indywidualnych potrzeb, jak i etapu kariery zawodowej. 

Pracownicy zatrudnieni w spółkach z Grupy PBG są niezwykli i zarazem niezwykle wymagający. To oni tworzą markę samą w sobie, realizują inwestycje istotne dla Polski stając się najlepszymi ambasadorami Grupy PBG w Polsce i na świecie. Zatrudnieni najlepsi fachowcy kierują się zasadami jakość, skuteczność, nowoczesność budując wartość spółki. Celem strategii personalnej jest efektywne zarządzanie kompetencjami i doświadczeniem pracowników na poziomie korporacyjnym oraz działanie w przekonaniu, że razem możemy więcej.

Pracownikom zatrudnionym w Grupie PBG gwarantujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Wynagrodzenie płatne na czas,
 • Zmienne składniki wynagrodzenia za dodatkowe zadania lub bardzo dobre wyniki w pracy,
 • Pieniężne nagrody okolicznościowe i nagrody za wybitne osiągnięcia na rzecz Spółki,
 • Ruchomy czas pracy,
 • Ergonomiczne i bezpieczne miejsca pracy,
 • Pracę przy ambitnych projektach badawczych,
 • Dofinansowanie szkoleń i nauki, szkolenia wewnętrzne,
 • Udział w największych polskich i światowych projektach z branży energetycznej,
 • Możliwość rozwoju i budowania ścieżki kariery w procesie rekrutacji wewnętrznej ,
 • Współpracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą Grupy PBG,
 • Efektywne zarządzanie kompetencjami i doświadczeniem pracowników,
 • Dostęp do nowoczesnych rozwiązań i narzędzi informatycznych,
 • Udział w branżowych konferencjach krajowych i zagranicznych,
 • Bogaty pakiet socjalny: karta Multisport, paczki okolicznościowe dla dzieci, dofinansowanie na wczasy dla całych rodzin, zapomogi i pożyczki mieszkaniowe, wsparcie finansowe i rzeczowe dla emerytowanych pracowników,
 • Wsparcie pracowników chcących rozwijać swoje pasje,
 • Wyjazdy nagrodowe i spotkania integracyjne,
 • Rodzinne pikniki i eventy.