ODDZIAŁ SZKOLENIA ZAWODOWEGO RAFAKO

Korzyści płynące z nauki w Oddziale Szkolenia Zawodowego RAFAKO:

  • możliwość nauki w jednej z najlepiej wyposażonych tego typu szkół w kraju
  • zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu spawacza potwierdzone urzędowymi certyfikatami – w metodach TIG, MAG i Elektroda
  • umowa o pracę na czas trwania nauki
  • możliwość zdobycia fachowej wiedzy i umiejętności pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów
  • rozwijanie umiejętności technicznych
  • praca na wysokiej klasy sprzęcie spawalniczym
  • współudział w realizacji inwestycji istotnych dla Polski
  • stypendia dla najlepszych uczniów
  • możliwość wyjazdów w ramach międzynarodowego programu integracji uczniów z różnych krajów
  • gwarancja zatrudnienia w RAFAKO S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA  DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU SZKOLENIA ZAWODOWEGO W ZAKRESIE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW  MŁODOCIANYCH  OD 1958 r. - PDF