Zarząd

Paweł JARCZEWSKI  Prezes Zarządu

Agnieszka WASILEWSKA-SEMAIL Wiceprezes Zarządu

Jerzy CIECHANOWSKI Wiceprezes Zarządu

Jerzy KARNEY delegowany z Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu