Zarząd

Agnieszka WASILEWSKA-SEMAIL p.o. Prezesa Zarządu  - Wiceprezes Zarządu

Jacek DROZD Wiceprezes Zarządu

Radosław DOMAGALSKI-ŁABĘDZKI Wiceprezes Zarządu

Michał SIKORSKI delegowany członek Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu