Historia operacji na akcjach

Akcje
Ilość akcji
Rodzaj akcji
Ilość głosów
Data rejestracji w KDPW
Data rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
Pierwsze notowanie na giełdzie
seria A
900 000
zwykłe na okaziciela
900 000
03.12.1993
12.02.1993
07.03.1994
seria B
2 100 000
zwykłe na okaziciela
2 100 000
03.12.1993
12.02.1993
07.03.1994
seria C
300 000
zwykłe na okaziciela
300 000
03.12.1993
12.02.1993
07.03.1994
seria D
1 200 000
zwykłe na okaziciela
1 200 000
03.12.1993
12.02.1993
07.03.1994
seria E
1 500 000
zwykłe na okaziciela
1 500 000
03.12.1993
12.02.1993
07.03.1994
seria F
3 000 000
zwykłe na okaziciela
3 000 000
27.10.1994
24.05.1995
04.08.1995
seria G
330 000
zwykłe na okaziciela
330 000
27.10.1994
24.05.1995
04.08.1995
seria H
8 070 000
zwykłe na okaziciela
8 070 000
30.10.1997
10.12.1997
23.03.1998
seria I
52 200 000
zwykłe na okaziciela
52 200 000
08.06.2007
24.05.2007
08.06.2007
seria J 15 331 998 zwykłe na okaziciela 15 331 998  21.09.2015  07.09.2015  21.09.2015
seria K 42 500 000 zwykłe na okaziciela 42 500 000  18.01.2018  27.12.2017  18.01.2018
seria L1 33 448 447 zwykłe na okaziciela 33 448 447 22.11.2022 16.02.2022 22.11.2022
seria L2 559 373  zwykłe na okaziciela 559 373 22.07.2024 24.01.2024 22.07.2024
Razem
161.439.818
 
161.439.818