Lista referencyjna

Kompletny blok energetyczny ZAK S.A. Kędzierzyn-Koźle. Kocioł OP-140. Moc 25 MWe. Rok uruchomienia 2017.

ZAK S.A. Kędzierzyn Koźle
Kędzierzyn-Koźle

Dostawa pod klucz kompletnej elektrociepłowni z kotłem pylowym OP-140, turbiną, instalację odazotowania  SCR oraz instalacją półsuchego odsiarczania spalin.

 

 

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
OP-140 1 140 540 12,5 węgiel 2016
 

Zainstalowane instalacje odsiarczania spalin: 

Moc cieplna lub elektryczna Ilość spalin [mn3/h] Zawartość siarki w paliwie % Skuteczność odsiarczania % Absorbent Produkt końcowy Rok uruchomienia
25 MWel 170 000 śr 0.8 > 94 wapno hydratyzowane popiół + produkty odsiarczania  do 2016
 

Zainstalowane instalacje SCR:

Typ kotła Opis Wielkość emisji NOx Rok uruchomienia
OP -140 Zabudowa instalacji SCR NOx< 180 mg/m3n 2016

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI