Lista referencyjna

Fabryka Samochodów Małolitrażowych

Bielsko-Biała

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
WP 1 140 MW 160 2,0 węgiel kamienny 1972

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI