Lista referencyjna

Elektrociepłownia Cukrowni „ŚWIDNICA”

Pszenno

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
OR 1 16 395 3,0 węgiel kamienny 1962

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI