Lista referencyjna

Elektrociepłownia ŁÓDŹ 4

Zespół Elektrociepłowni Łódź
Łódź

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
OP 2 230 t/h 535 13,8 węgiel kamienny 1977 - 1978
WP 4 140 MW 150 1,2 węgiel kamienny 1977 - 1984
OP 1 430 t/h 540 13,8 węgiel kamienny 1992

Zainstalowane instalacje odsiarczania spalin: 

Kocioł Moc cieplna lub elektryczna Ilość spalin [mn3/h] Zawartość siarki w paliwie % Skuteczność odsiarczania % Absorbent Produkt końcowy Rok uruchomienia
OP-430 315 MWel 550 000 0,8 max 1,1 87 wapno hydratyzowane popiół + produkty odsiarczania 2004
K2 i K3 (OP-230) 2 x 165 MWel 630 000 1,2 max 1,35 89 wapno hydratyzowane popiół + produkty odsiarczania 2007

Zainstalowane urządzenia odpylające:

Nr bloku / typ kotła Gwarantowane stężenie zapylania [mg/m^3] Zamierzone stężenie zapylania [mg/m^3] Rok uruchomienia
OP-430 <50 4 2002
1÷2 / OP-230 <50   2003

Zainstalowane modernizacje / redukcje NOx:

Typ kotła Numer kotła Opis Redukcja [%] Wielkość emisji NOx [g/GJ] Rok uruchomienia
WP-120 Kocioł Nr 4 Palenisko tangencjalne, palniki niskoemisyjne + system dysz OFA   <140 1993
OP-430 Kocioł Nr 3 Palenisko tangencjalne, palniki zmodernizowane + system dysz OFA   <170 1994
OP-230 Kocioł Nr 3 Palenisko tangencjalne, palniki wirowe   NOx<230 1998
OP-230 Kocioł Nr 2 Palenisko tangencjalne, palniki wirowe   NOx<540 mg/mn3 1999

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI