Lista referencyjna

Elektrownia KOZIENICE. Instalacja SCR, kotły 5 x OP-650. Rok uruuchomienia 2017. Instalacja SCR kotły 2 x AP-1650, Rok uruchomienia 2019.

Świerże Górne, gm. Kozienice

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
OP 8 650 t/h 540/540 13,2/2,3 węgiel kamienny 1972 - 1975
AP 2 1.650 t/h 540/540 17,1/3,9 węgiel kamienny 1978 - 1979

Zainstalowane urządzenia odpylające:

Moc cieplna lub elektryczna Numer kotła Ilość spalin [m^3/h] Emisja końcowa pyłu [mg/m^3] Paliwo Rok uruchomienia
560 MW K10 2 240 000 <50 węgiel kamienny 2010
200 MW K4 850 000 <30 węgiel kamienny 2011
200 MW K3 850 000 <30 węgiel kamienny 2012
200 MW K8 850 000 <30 węgiel kamienny 2013

Zainstalowane instalacje SCR:

Typ kotła Opis Wielkość emisji NOx Rok uruchomienia
5 x OP-650 Zabudowa instalacji SCR NOx< 200 mg/m3n 2015
 

 

Zainstalowane modernizacje / redukcje NOx:

Typ kotła Numer kotła Opis Redukcja [%] Wielkość emisji NOx [g/GJ] Rok uruchomienia
AP-1650 Kocioł Nr 10 Palenisko tangencjalne, palniki zmodernizowane + system dysz OFA   <170 1995
AP-1650 2 kotły Palenisko tangencjalne, palniki wirowe, nowe powierzchnie wymiany ciepła   NOx<170 2000/2002
5 x OP-650   Zabudowa instalacji SCR   NOx<200 2012/2013

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI