Lista referencyjna

Elektrociepłownia WROCŁAW

Zespół Elektrociepłowni Wrocław
Wrocław

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
WP 2 81 MW 155 1,2 węgiel kamienny 1970
OP 1 230 t/h 540 13,8 węgiel kamienny 1972
WP 3 140 MW 155 1,2 węgiel kamienny 1974 - 1978
OP 2 430 t/h 540 13,8 węgiel kamienny 1984 - 1987

Zainstalowane instalacje odsiarczania spalin:

Moc cieplna lub elektryczna Ilość spalin [mn3/h] Zawartość siarki w paliwie % Skuteczność odsiarczania % Absorbent Produkt końcowy Rok uruchomienia
1 x 185,6 MWt
2 x 347 MWt
2 x 156 MWt
1 115 000 0,45 - 1,2 93,6 mączka kamienia wapiennego gips 2016

Zainstalowane modernizacje / redukcje NOx:

Typ kotła Opis Redukcja [%] Wielkość emisji NOx [g/GJ] Rok uruchomienia
WP-120 Palenisko tangencjalne, palniki niskoemisyjne + system dysz OFA 40 <145 1992
WP-70 Palenisko tangencjalne, palniki niskoemisyjne + system dysz OFA   <170 1994
OP-430 Palenisko tangencjalne, palniki niskoemisyjne + system dysz OFA   <170 1995
OP-430 Palenisko tangencjalne, palniki strumieniowe   NOx<150-160 1997/8
OP-230 Modernizacja kotła K1     2006

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI