Lista referencyjna

Elektrociepłownia SIEKIERKI

Elektrociepłownie Warszawskie
Warszawa

Zainstalowane kotły:

Typ kotła Ilość Wydajność [t/h] /Moc [MW] Temp pierw./wt. [oC] Ciśń. pierw./wt. [MPa] Paliwo Rok uruchomienia
OP 4 230 t/h 540 11,0 węgiel kamienny 1962
WP 3 140 MW 155 3,0 węgiel kamienny 1971
OP 3 430 t/h 540 16,2 węgiel kamienny 1974 - 1978
OP 1 380 t/h 540/540 15,5/2,6 węgiel kamienny 1975
WP 1 233 MW 160 1,6 węgiel kamienny 1982
OP 2 230 t/h 540 10,0 węgiel kamienny 1997 - 2002
 

Zainstalowane urządzenia odpylające:

Moc cieplna lub elektryczna Numer kotła Ilość spalin [mn3/h] Emisja końcowa pyłu [mg/mn3] Paliwo Rok uruchomienia
105 MW K1 304 000 <50 węgiel kamienny 2009
 

Zainstalowane instalacje odsiarczania spalin: 

Moc cieplna lub elektryczna Ilość spalin [mn3/h] Zawartość siarki w paliwie % Skuteczność odsiarczania % Absorbent Produkt końcowy Rok uruchomienia
1 861 MWt 2x 1 550 000 1 max 1,2 93 mączka kamienia wapiennego gips 2012

Zainstalowane modernizacje / redukcje NOx:

Typ kotła Numer kotła Opis Redukcja [%] Wielkość emisji NOx [g/GJ] Rok uruchomienia
OP-430 Kocioł Nr 14 Palenisko tangencjalne, palniki konwencjonalne + system dysz OFA + SOFA 50 <150 1995/96

POWRÓT DO MAPY REALIZACJI