Sylwetki kotłów

Kotły pyłowe przepływowe

Kotły pyłowe przepływowe Duże wydajności parowe wymagały innej koncepcji układu parowo-wodnego kotła, niż układ walczakowy. Dzięki licencji firmy Sulzer, RAFAKO stało się liczącym producentem tego typu kotłów, chociaż nie budowano tak dużo kotłów na węgiel kamienny, jak na brunatny. Najważniejszym obiektem referencyjnym jest Elektrownia Opole z czterema kotłami BP-1150.


POWRÓT DO LISTY SYLWETEK KOTŁÓW
produkt
Typ kotła: Parowy przepływowy
Rodzaj paleniska: Tangencjalne
Max. wydajność: 285 kg/s
Temperatura pary świeżej wylot: 540°C
Ciśnienie pary świeżej wylot: 178 MPa
Temperatura pary wtórnej wlot/wylot: 330/540°C
Ciśnienie pary wtórnej-wlot: 36,3 MPa
Temperatura wody zasilającej: 275°C
Rodzaj paliwa: Węgiel kamienny
Dodatkowe informacje: Kocioł parowy przepływowy
Instalacje: Elektrownia TAIYUAN

Galeria zdjęć

produkt
Typ kotła: Parowy przepływowy
Rodzaj paleniska: Tangencjalne
Max. wydajność: 320 kg/s
Temperatura pary świeżej wylot: 540°C
Ciśnienie pary świeżej wylot: 18,3 MPa
Temperatura pary wtórnej wlot/wylot: 335/540°C
Ciśnienie pary wtórnej-wlot: 4,2 MPa
Temperatura wody zasilającej: 255°C
Sprawność kotła: 91,7%
Rodzaj paliwa: Węgiel kamienny
Wartość opałowa paliwa: 23 MJ/kg
Dodatkowe informacje: Kocioł parowy przepływowy
Instalacje: Elektrownia OPOLE

Galeria zdjęć

produkt
produkt