Zarząd

Agnieszka WASILEWSKA-SEMAIL p.o. Prezesa Zarządu- Wiceprezes Zarządu

Jacek DROZD Wiceprezes Zarządu

Radosław Domagalski- Łabędzki Wiceprezes Zarządu

Michał Sikorski delegowany członek Rady Nadzorczej do wykonywania czynności członka Zarządu