Zarząd

Radosław DOMAGALSKI-ŁABĘDZKI  Prezes Zarządu

Jarosław PIETRZYK Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Maciej STAŃCZUK – Członek Zarządu