Zarząd

Agnieszka WASILEWSKA-SEMAIL
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Jarosław DUSIŁO
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych, Zastępca Dyrektora Generalnego

Krzysztof BUREK
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Obiektów Kotłowych

Edward KASPRZAK
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Obiektów Energetycznych

Tomasz TOMCZAK
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Instalacji Ochrony Środowiska