Zarząd

Helena FIC
Delegowany członek Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Agnieszka WASILEWSKA-SEMAIL
Wiceprezes Zarządu

Jerzy CIECHANOWSKI
Wiceprezes Zarządu