komunikat prasowy

W BEŁCHATOWIE O ENERGETYCE 19 kwietnia 2012

Kierunki rozwoju technologii energetycznych były tematem IX Konferencji Naukowo-Technicznej zorganizowanej wspólnie przez RAFAKO, Politechnikę Śląską oraz firmę ENERGO-PROGRES S.C. Katowice.

Kierunki rozwoju technologii energetycznych były tematem IX Konferencji Naukowo-Technicznej zorganizowanej wspólnie przez RAFAKO, Politechnikę Śląską oraz firmę ENERGO-PROGRES S.C. Katowice.

27 marca do Słoka k. Bełchatowa przybyło blisko 180 przedstawicieli firm i środowiska naukowego związanych z branżą energetyczną.
- System energetyczny jest niezwykle ważny dla całej gospodarki. Długoterminowe inwestycje są związane z ogromnym nakładem kapitałowym. Dotyczące ich decyzje powinny być oparte o prawdziwą wiedzę i sprawdzone rozwiązania, stąd tego typu spotkania cieszą się tak dużą popularnością - podkreślił Wiesław Różacki, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny RAFAKO S.A., otwierając obrady.
- Dziewięć lat temu RAFAKO wykazało inicjatywę zorganizowania cyklicznych spotkań środowiska energetyki. Dopóki energetyka będzie częścią gospodarki, dopóty będzie miejsce i potrzeba dyskutowania o niej – dodał Prezes.

- Spotkania użytkowników instalacji kotłowych, projektantów i budowniczych oraz naukowców są konieczne. Jest to jedna z okazji do tego, aby wymienić się doświadczeniami. Należy to robić odpowiednio wcześniej, jeszcze przed wyborem rozwiązań technologicznych. Ta konferencja to cenna lekcja dla wszystkich związanych z sektorem energetycznym - podkreśla Waldemar Szulc, Wiceprezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A


 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele firm oraz naukowcy związani z branżą energetyczną
 

Obradom przewodniczyli dr hab. inż. Maria Jędrusik reprezentująca Politechnikę Wrocławską oraz prof. dr hab. inż Adam Hernas z Politechniki Śląskiej w Katowicach.
- Konferencje tego typu wprowadzają świadomość, że nauka nie działa w próżni tylko w silnym powiązaniu z przemysłem. Bardzo ściśle współpracujemy z energetyką i przemysłem ponieważ uważamy, że tylko wtedy nasza działalność ma sens. Wykonujemy też badania podstawowe, ale one również są związane z działalnością na rzecz przemysłu czy ochrony środowiska - przyznaje dr hab. inż. Maria Jędrusik.
- RAFAKO to jedna z nielicznych firm, z którą od wielu lat łączą nas dobre stosunki. Wzajemnie się od siebie uczymy – mówi M. Jędrusik.

O współdziałaniu raciborskiej firmy ze środowiskiem naukowym mówi także prof. Adam Hernas.
- Naukowcy, którzy mają bezpośredni kontakt z praktykami bardziej rzeczowo oceniają zarówno bieżącą sytuację, jak i przyszłość w zakresie rozwoju materiałowo-technologicznego. RAFAKO z Politechniką Śląską uczestniczy w projektach, które nadają nauce praktycznego zastosowania. Kreatywną współpracę tej firmy z uczelniami oceniam bardzo pozytywnie – zaznacza prof. Hernas.

Jak podkreślają uczestnicy spotkania, konferencja pozwoliła nawiązać nowe kontakty biznesowe, ale to przede wszystkim forum wymiany poglądów i doświadczeń. Tegoroczne spotkanie było poświęcone zagadnieniom natury strategicznej. Wśród prelegentów nie zabrakło pracowników raciborskiej spółki. Wiesław Zabłocki z Biura Projektowego przedstawił projekt budowy dwóch bloków nadkrytycznych dla PGE Elektrowni Opole. Tematem prezentacji Krzysztofa Janeczka była z kolei realizacja bloku BB-2400 dla Elektrowni Bełchatów. Stanisław Fudali oraz Jerzy Hajda przedstawili uczestnikom konferencji sytuację na rynku energetycznym związaną z użyciem materiału T24. Teresa Antes, Krzysztof Krotla i Jerzy Mazurek przygotowali zaś referat na temat 3 etapów systemu oczyszczania spalin z dużych bloków energetycznych.
Komitet organizacyjny konferencji tworzyli Piotr Karaś i Janusz Rydzak z Biura Marketingu RAFAKO S.A. oraz prof. Adam Hernas.

* * *
PLIKI DO POBRANIA:
RAFAKO (inf.prasowa-DOC) W BEŁCHATOWIE O ENERGETYCE
RAFAKO (inf.prasowa-RTF) W BEŁCHATOWIE O ENERGETYCE

* * *
ZDJĘCIE DO POBRANIA:
RAFAKO - W BEŁCHATOWIE O ENERGETYCE
PODPIS: W konferencji uczestniczyli przedstawiciele firm oraz naukowcy związani z branżą energetyczną
 
* * *
RAFAKO S.A.
RAFAKO S. A. jest największym europejskim producentem kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej, urządzeń ochrony środowiska oraz dostawcą kompletnych bloków energetycznych „pod klucz”. Kapitał zakładowy wynosi 139.200.000,00, zł.
 

« WSTECZ