komunikat prasowy

Energetycy obradowali w Szczyrku 26 października 2010

Wyzwania i zagrożenia związane z realizacją polityki Unii Europejskiej w zakresie technologii energetycznej były głównym tematem obrad 11. Międzynarodowej Konferencji Kotłowej, jaka odbyła się w dniach 19-22 października 2010 r. w Szczyrku. Spotkanie naukowców i przedstawicieli przemysłu było okazją do wyróżnienia kolejnych osób zasłużonych dla rozwoju polskiej energetyki.

Wyzwania i zagrożenia związane z realizacją polityki Unii Europejskiej w zakresie technologii energetycznej były głównym tematem obrad 11. Międzynarodowej Konferencji Kotłowej, jaka odbyła się w dniach 19-22 października 2010 r. w Szczyrku. Spotkanie naukowców i przedstawicieli przemysłu było okazją do wyróżnienia kolejnych osób zasłużonych dla rozwoju polskiej energetyki.

Celem organizowanych już od 45 lat konferencji kotłowych jest przede wszystkim wymiana doświadczeń przedstawicieli nauki i przemysłu w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań w sektorze energetycznym. Gremium krajowych i zagranicznych specjalistów spotyka się, by przedyskutować dotychczasowe osiągnięcia, wymienić się doświadczeniami w zakresie problemów eksploatacji urządzeń energetycznych, a także wskazać kierunki nowych badań naukowych i optymalnych rozwiązań. Od 1986 roku organizację konferencji kotłowych przejął Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od tego czasu konferencje te organizowane są w cyklu 4-letnim, a ich współorganizatorem jest RAFAKO S.A.

11. już konferencja kotłowa w Szczyrku zgromadziło ponad 500 naukowców i przedstawicieli przemysłu energetycznego.

- Rozwijamy się nie tylko poprzez ekspansję na rynkach, ale również poprzez unowocześnianie i innowacyjność. Konferencje kotłowe w Szczyrku to bardzo ważne spotkania, w których RAFAKO jako lider branży energetycznej musi uczestniczyć – stwierdza Wiesław Różacki, prezes zarządu RAFAKO S.A.

Kłopotliwa dekarbonizacja

Tegoroczne obrady jedenastej już konferencji zdominowały wyzwania i zagrożenia związane z realizacją polityki energetycznej Unii Europejskiej, która zakłada, że głównym paliwem energetycznym będą źródła odnawialne. Nie ma jednak ostatecznych decyzji co do szczegółowych zasad. - To stwarza wiele zagrożeń, nie tylko technologicznych, ale i ekonomicznych – zauważa prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak z Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej. - Polska energetyka wymaga modernizacji. Ale dziś inwestorzy nie wiedzą, jakie rozwiązania technologiczne będą ostatecznie akceptowane. Pojawia się też problem z pozyskiwaniem kapitału dla tych inwestycji. Banki nie chcą finansować technologii węglowych, skoro tyle mówi się o produkcji zielonej energii – wyjaśnia prof. Chmielniak i przypomina, że Polska jest krajem węglowym, gdzie 92 proc. elektryczności wytwarza się z węgla

Jak ocenili uczestnicy konferencji w Szczyrku, polska nauka i przemysł są jednak w stanie sprostać tym wyzwaniom. W ostatnich latach branża energetyczna dokonała ogromnego wysiłku i obniżyła skutecznie podstawową emisję gazów, czyli dwutlenków siarki i tlenków azotu. Dziś emisja tych substancji w polskiej energetyce spełnia już wymogi unijne. Natomiast planowane dalsze zaostrzenia norm emisji będą osiągalne już tylko w nowych blokach energetycznych.

Kolejni rycerze

Spotkanie w Szczyrku ludzi związanych z przemysłem energetycznym było też okazją do uhonorowania osób i instytucji mających szczególny wkład w rozwój sektora energetycznego w Polsce. Wyróżnienia Rycerza Polskiej Energetyki ustanowiono podczas ostatniej konferencji, w 2006 roku. Wówczas tytuł ten otrzymało 11 osób. W tym roku do grona Rycerzy Polskiej Energetyki dołączyło 12 kolejnych osób. Wśród nich m.in. Andrzej Mazurkiewicz, wieloletni projektant w RAFAKO S.A.

Rycerzem Polskiej Energetyki został m.in. Andrzej Mazurkiewicz, wieloletni projektant w RAFAKO S.A.

- Przez ponad 40 lat byłem projektantem w fabryce RAFAKO. Zaczynałem pracę w okresie, gdy energetyka bardzo szybko się rozwijała. To stwarzało bardzo duże możliwości i wyzwania, szczególnie dla nas projektantów. W RAFAKO zaczynaliśmy od małych kotłów, a doszliśmy do największego kotła w latach 80-tych 1880 ton. Był to największy wówczas kocioł w Europie – wspomina Andrzej Mazurkiewicz, który w latach 90. kierował w RAFAKO działem wdrażającym technologię kotłów fluidalnych.

Zaszczytne jubileusze

Rycerzami Polskiej Energetyki mianowani zostali także prezesi zarządów RAFAKO i Foster Wheeler Energia Polska. - Wyróżniamy nie tylko seniorów przemysłu, ale i obecnych działaczy przemysłowych, licząc na pogłębienie współpracy przemysłu i nauki. Sądzimy, że zeszłoroczny jubileusz 60-lecia RAFAKO i obecny jubileusz 130-lecia fabryki Foster Wheeler Energia Polska w Sosnowcu były godne zaakcentowania w ten sposób, by wskazać prezesów tych firm na Rycerzy Polskiej Energetyki – wyjaśnia prof. Tadeusz Chmielniak, który pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej konferencji kotłowych, która to rada przyznaje wyróżnienia Rycerza Polskiej Energetyki.

Do grona Rycerzy Polskiej Energetyki dołączyli m.in. prezesi RAFAKO Wiesław Różacki (na zdj. z prawej) i Foster Wheeler Energia Polska Jarosław Mlonka.

Warto dodać, że w zeszłym roku, w związku z jubileuszem 60-lecia RAFAKO, w trybie nadzwyczajnym zwołano jubileuszową 10. konferencję kotłową w Szczyrku. Wówczas fabryka kotłów z Raciborza uhonorowana została wyróżnieniem Twierdzy Polskiej Energetyki. Z kolei w tym roku swoje 130. urodziny świętowała w Szczyrku sosnowiecka fabryka Foster Wheeler Energia Polska. - Fabryka w Sosnowcu jest jedną z wielu spółek koncernu Foster Wheeler w Polsce. Jest dostawcą części ciśnieniowych dla urządzeń projektowanych w spółce Foster Wheeler, która posiada biura projektowe i biura realizacji inwestycji dla klientów na całym świecie, nie tylko w Polsce – tłumaczy Jarosław Mlonka, prezes zarządu Foster Wheeler Energia Polska w Sosnowcu. - Kiedy w 1949 roku w Raciborzu powstawało dzisiejsze RAFAKO, fachowcy z Sosnowca stanowili poważną część naszej kadry – wspomina prezes RAFAKO Wiesław Różacki.

* * *
ZDJĘCIA DO POBRANIA:

RAFAKO 1 – Energetycy obradowali w Szczyrku
PODPIS: 11. już konferencja kotłowa w Szczyrku zgromadziło ponad 500 naukowców i przedstawicieli przemysłu energetycznego.

RAFAKO 2 – Energetycy obradowali w Szczyrku
PODPIS: 11. już konferencja kotłowa w Szczyrku zgromadziło ponad 500 naukowców i przedstawicieli przemysłu energetycznego.

RAFAKO 3 – Energetycy obradowali w Szczyrku
PODPIS: Do grona Rycerzy Polskiej Energetyki dołączyli m.in. prezesi RAFAKO Wiesław Różacki (na zdj. z prawej) i Foster Wheeler Energia Polska Jarosław Mlonka.

RAFAKO 4 – Energetycy obradowali w Szczyrku
PODPIS: Rycerzem Polskiej Energetyki został m.in. Andrzej Mazurkiewicz, wieloletni projektant w RAFAKO S.A.

* * *
PLIKI DO POBRANIA:

RAFAKO (inf. prasowa - DOC) - Energetycy obradowali w Szczyrku

RAFAKO (inf. prasowa - RTF) - Energetycy obradowali w Szczyrku

* * *

RAFAKO S.A.
RAFAKO S. A. jest największym europejskim producentem kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej, urządzeń ochrony środowiska oraz dostawcą kompletnych bloków energetycznych „pod klucz”. Kapitał zakładowy wynosi 139.200.000,00, zł.

« WSTECZ