Ochrona Środowiska i Polityka Jakościowa

RAFAKO S.A. od lat dba o środowisko i prowadzi swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Podejmowane są  systematyczne działania minimalizujące negatywne skutki naszej działalności na środowisko naturalne. Jednym z naszych celów jest wdrażanie aktualnych standardów przyjaznych środowisku. W ramach naszej oferty w zakresie inwestycji energetycznych oferujemy instalacje i urządzenia ochrony środowiska wszystkich trzech komponentów kompleksowego systemu oczyszczania spalin spełniających wymagania Best Available Techniques (BAT). W obszarze paliwowym proponujemy rozwiązania pozwalające na minimalizację oddziaływania na środowisko instalacji technologicznych będących elementami realizowanych projektów:

  • Instalacje spalania gazów zrzutowych
  • Instalacje zagospodarowania gazów kwaśnych
  • Hermetyczne magazyny produktów naftowych i układy nalewu

Nasza działalność w sektorze gazowym pozwala na rozwój systemu gazowniczego w Polsce, co ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. Dodatkowo proponowany w naszej ofercie produktowej system kogeneracji pozwala na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej co wprost przekłada się na oszczędność zasobów.

 

Deklaracja środowiskowa

RAFAKO S.A. od lat dba o środowisko. Prowadzi systematyczne działania ograniczające szkodliwy wpływ swojej działalności na środowisko.
W 2005 roku RAFAKO S.A. wdrożyło system Ekozarządzania i Audytu (EMAS) wg Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 761/2001 z dnia 19 marca 2001 r. Na początku 2007 roku firma została zarejestrowana w krajowym rejestrze EMAS jako piąta organizacja w kraju.
W związku z nowelizacja rozporządzenia weryfikacja sytemu w 2010 r. przeprowadzona została w oparciu o nowe wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009r.
Wdrożenie wymagań EMAS w RAFAKO S.A w Raciborzu świadczy o ponad standardowej dbałości firmy o środowisko naturalne.
Wymogiem EMAS jest obowiązek cyklicznego opracowywania i udostępniania społeczeństwu i zainteresowanym stronom deklaracji środowiskowej, która zawiera informacje na temat postępów w zakresie efektów działalności środowiskowej. RAFAKO będąc w gronie organizacji najdłużej działających w ramach EMAS, w 2018 roku otrzymała Jubileuszowy Certyfikat. 

Załącznik – Deklaracja Środowiskowa wrzesień 2020 r.