Komunikat prasowy

RAFAKO WYKONA CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNĄ DLA ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW W SZCZECINIE 1 marca 2013

RAFAKO podpisało wart ponad 227 mln zł kontrakt z Mostostalem Warszawa na budowę wyspy kotłowej dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.


RAFAKO podpisało wart ponad 227 mln zł kontrakt z Mostostalem Warszawa na budowę wyspy kotłowej dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie.

W ramach umowy RAFAKO zrealizuje całą część technologiczną projektu, od rusztu spalającego, kocioł, poprzez system oczyszczania spalin w zakresie odsiarczania, odpylania i odazotowania.

Kontrakt jest częścią inwestycji związanej z budową spalarni dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, realizowanej przez Mostostal Warszawa. RAFAKO występuje tu w roli podwykonawcy, choć także startowało w tym przetargu.

- To dla nas bardzo ważny kontrakt. Choć to nie my wygraliśmy przetarg na dostawę całej spalarni, będziemy realizować istotną część tej inwestycji, zarówno pod względem zakresu prac, jak i samej wartości umowy. To pierwszy nasz projekt w zakresie utylizacji odpadów na tak dużą skalę. Do tej pory oferowaliśmy takie rozwiązania, ale ich nie realizowaliśmy. Nasze dotychczasowe doświadczenie w zakresie spalarni odpadów dotyczyły jedynie samych kotłów . Dlatego bardzo zależało nam na zaistnieniu jako wykonawca kompleksowej części technologicznej, bo to jest właśnie istota zakładu utylizacji odpadów  – mówi Krzysztof Burek, wiceprezes zarządu ds. handlowych w RAFAKO S.A. W realizacji kontaktu uczestniczyć będą także spółki z grupy RAFAKO, m.in. FPM z Mikołowa, która dostarczy część związaną z rusztem.


Przedstawiciele RAFAKO i Mostostalu Warszawa obecni podczas podpisania kontraktu.

Obiekt stanie na Wyspie Puckiej. Będzie spełniać najwyższe normy środowiskowe.  Ma przerabiać 150 tys. ton odpadów rocznie. Wartość całej inwestycji to ponad 711 mln zł.

W Polsce, jak do tej pory  funkcjonuje tylko jeden taki obiekt, w Warszawie. W planach są kolejne, m. in w Koninie, Krakowie, Bydgoszczy. - RAFAKO obecnie jest zaangażowane w realizację zakładów utylizacji odpadów w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Danii i Niemczech, gdzie dostarcza kotły. W przeszłości uczestniczyło w budowach wielu podobnych obiektów na terenie Europy Zachodniej i Skandynawii – mówi Andrzej Szmatloch, dyrektor ds. realizacji obiektów w RAFAKO S.A.

Kontrakt  podpisany został 18 grudnia 2012 r., jednak dopiero teraz wszedł on w życie po otrzymaniu  akceptacji RAFAKO jako wykonawcy przez klienta końcowego, czyli Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. W związku z tym strony podpisały też odpowiedni aneks, w którym zawarte zostały m.in.  warunki rozwiązania umowy w przypadku, gdy klient końcowy nie zaakceptuje bezwarunkowo wykonawcy i umowy do 29 marca 2013 r. Przy czym działania w tym zakresie są poza odpowiedzialnością RAFAKO. Kontrakt planowo ma zostać zrealizowany do 14 listopada 2013 r.

* * *
PLIKI DO POBRANIA:
RAFAKO (inf.pras-DOC) RAFAKO WYKONA CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNĄ DLA ZAKŁADU...
RAFAKO (inf.pras-RTF) RAFAKO WYKONA CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNĄ DLA ZAKŁADU...

ZDJĘCIE DO POBRANIA:
RAFAKO wykona część...
Podpis: Przedstawiciele RAFAKO i Mostostalu Warszawa obecni podczas podpisania kontraktu.

* * *
RAFAKO S.A.
RAFAKO S. A. jest największym europejskim producentem kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej, urządzeń ochrony środowiska oraz dostawcą kompletnych bloków energetycznych „pod klucz”. Kapitał zakładowy wynosi 139.200.000,00, zł. 

 

« WSTECZ