Zarząd

Mariusz Zawisza Prezes Zarządu

Radosław DOMAGALSKI-ŁABĘDZKI  Wiceprezes Zarządu

Ewa PORZUCEK Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Jarosław PIETRZYK Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych