Kontrakty / Realizacje

Transport modułów kotła dla bloku energetycznego w Koksowni Radlin 30 lipca 2021

Montaż kotłów w RAFAKO.

Całe zadanie inwestycyjne obejmuje dwa gazowe kotły parowe o łącznej mocy około 104 MWt, zabudowę turbiny upustowo-kondensacyjnej o mocy ok. 32 MWe a także człon ciepłowniczy o mocy 37 MWt, wraz z instalacjami pomocniczymi. 

Pakiety podgrzewaczy wody ECO dla Koksowni Radlin.

ZOBACZ WSZYSTKIE