komunikat prasowy

RAFAKO ZOSTAŁO WYBRANYM NAJLEPSZYM OFERENTEM W PRZETARGU NA BUDOWĘ BLOKU NADKRYTYCZNEGO W EL. JAWORZNO III 28 stycznia 2013

Oferta konsorcjum RAFAKO S.A. i Mostostal Warszawa S.A. na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne pary w Elektrowni Jaworzno III została wybrana przez inwestora jako najlepsza.

Oferta konsorcjum RAFAKO  S.A. i Mostostal Warszawa S.A. na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne pary w Elektrowni Jaworzno III została wybrana przez inwestora jako najlepsza.

Postępowanie przetargowe rozpoczęło się w maju 2010 r., zaś złożenie ofert końcowych nastąpiło 19 października 2012 r. Wartość oferty konsorcjum RAFAKO-Mostostal wynosi 5,41 mld zł brutto. Decyzja o jej wyborze jako najlepszej została podana przez Tauron Wytwarzanie 24 stycznia br. Podpisanie kontraktu planowane jest w w najbliższym czasie, zaraz po uprawomocnieniu się decyzji inwestora, być może jeszcze w I kwartale 2013 r.  Realizacja tego kontraktu przewidziana jest na 59 miesięcy od chwili jego podpisania.

RAFAKO S.A., jako lider konsorcjum, odpowiedzialne będzie m.in. w całości za wyspę kotłową (oprócz  montażu kotła i konstrukcji nośnej), czyli za kocioł z odazotowaniem, odsiarczanie i odpylanie, wyspę turbinową  oraz  aparaturę kontrolno-pomiarową.

Oferta konsorcjum RAFAKO i Mostostalu Warszawa wybrana została spośród czterech zgłoszonych do przetargu. Jak podaje inwestor, pozostałe trzy oferty zostały odrzucone z uwagi na niespełnienie wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Na ewentualne odwołania od decyzji uczestnicy przetargu mają 10 dni od daty jej ogłoszenia.

To już drugi przetarg na budowę bloku energetycznego, który wygrało RAFAKO S.A wspólnie z Mostostalem Warszawa. W konsorcjum firm RAFAKO, Mostostal Warszawa i Polimex Mostostal wybuduje dwa bloki energetyczne o mocy 900 MW każdy w El. Opole (Grupa PGE GiEK), wartych prawie 11 mld zł brutto. 


 

« WSTECZ