komunikat prasowy

Postanowienie Sąd Okręgowego w Gliwicach. 16 listopada 2012

Postanowienie Sąd Okręgowego w Gliwicach w sprawie zawieszenia wykonania uchwał Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. z dnia 29 października 2012 roku oraz zakazania Członkom Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. dokonywania jakichkolwiek zmian w składzie Zarządu RAFAKO S.A.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”) informuje, iż do Spółki zostało doręczone postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie udzielenia zabezpieczenia z wniosku Wiesława Różackiego, Dariusza Karwackiego i Bożeny Kawałko. W postanowieniu tym Sąd postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności uchwał Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. poprzez:

1. zawieszenie wykonania uchwał Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. nr 2 i 5 z dnia 29 października 2012 r. w przedmiocie powołania Członków Zarządu Spółki w osobach: Pawła Mortasa oraz Macieja Kaczorowskiego do dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w składzie ustalonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obowiązanej RAFAKO S.A. zwołanym na dzień 26 listopada 2012 r., ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

2. zakazanie członkom Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. dokonywania jakichkolwiek zmian w składzie Zarządu RAFAKO S.A. do dnia odbycia i zamknięcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy obowiązanej RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 26 listopada 2012 r.

3. zawieszenie wykonania uchwał Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. nr 1, 3 i 4 z dnia 29 października 2012 r. w przedmiocie odwołania z Zarządu Spółki: Wiesława Różackiego, Bożenę Kawałko oraz Dariusza Karwackiego do dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. w składzie ustalonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obowiązanej RAFAKO S.A., które zostało zwołane na dzień 26 listopada 2012 r., ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

W związku z powyższym z dniem dzisiejszym Zarząd Spółki RAFAKO S.A. informuje, iż działa w składzie: Prezes Zarządu Wiesław Różacki, Wiceprezes Zarządu Dariusz Karwacki, Wiceprezes Zarządu Bożena Kawałko, Wiceprezes Zarządu Krzysztof Burek oraz Wiceprezes Zarządu Jarosław Dusiło.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej.

Wiesław Różacki – Prezes Zarządu

Bożena Kawałko - Wiceprezes Zarządu

Dariusz Karwacki – Wiceprezes Zarządu

« WSTECZ