komunikat prasowy

POLSKI AKCENT W SZWAJCARSKIEJ ENERGETYCE 6 października 2011

Aktualna sytuacja energetyczna Europy była tematem przewodnim konferencji VGB, która odbyła się w Bernie. Jednym z członków organizacji VGB jest RAFAKO, stąd udział raciborskiej firmy w tym wydarzeniu.

Aktualna sytuacja energetyczna Europy była tematem przewodnim konferencji VGB, która odbyła się w Bernie. Jednym z członków organizacji VGB jest RAFAKO, stąd udział raciborskiej firmy w tym wydarzeniu. 

Niemiecka organizacja VGB skupia firmy nie tylko niemieckie, ale również związane z tamtejszym rynkiem, pochodzące z krajów ościennych, jak Francja, Holandia, Szwajcaria, Austria, Dania a także Polska. Jednym z członków VGB jest RAFAKO, dlatego co roku uczestniczy w organizowanej przez VGB konferencji połączonej z wystawą.
Tegoroczna odbywała się w dniach 21-23 września w szwajcarskim Bernie. Była to o tyle ciekawa lokalizacja, że Szwajcaria nieco różni się od innych krajów pod względem struktury generacji energii. W przeciwieństwie do sąsiednich państw, nie opiera się na energetyce węglowej i spalaniu paliw kopalnych. 95 proc. energii jest generowane ze źródeł o zerowej emisji CO2. Chodzi głównie o elektrownie wodne i jądrowe. Niewiele jest natomiast energetyki generowanej cieplnie.

Konferencja i wystawa była okazją do przeprowadzenia wielu owocnych rozmów biznesowych

Tematem przewodnim konferencji były kwestie związane z aktualną sytuacja energetyczną Europy. Rozmowy toczyły się m.in. o bezpieczeństwie energetycznym i dążeniach do uniezależnienia się od dostawców energii spoza Europy. - Jest to w tej chwili bardzo ważny temat w Niemczech, po decyzjach związanych z zamknięciem i cofnięciem pozwolenia na eksploatację niemieckich elektrowni atomowych. Na to wszystko nakładają się problemy związane z budową i konstrukcją nowych elektrowni węglowych. Obecnie jest kilkanaście elektrowni, które powinny już dawno pracować  zaś niektóre z nich mają nawet 1,5 roku opóźnienia. Głównym powodem opóźnień są pewne nieoczekiwane problemy związane z zastosowaniem nowych materiałów, których właściwości  nie zostały odpowiednio wnikliwie sprawdzone. Chodzi o zastosowania stali T24 w kotłach. Temat ten był często poruszany podczas konferencji jak i w rozmowach kuluarowych – mówi Krzysztof Burek, wiceprezes zarządu w RAFAKO S.A.

Podczas sesji otwierającej konferencję obecni byli przedstawiciele władz kantońskich. Prezydent miasta Berna wspomniał wówczas o akcencie polskim w szwajcarskiej energetyce. Jednym z jej współtwórców, szczególnie zasłużonym, był Gabriel Narutowicz, pierwszy prezydent Polski. Na początku lat 20. zeszłego wieku pełnił on funkcję profesora na politechnice w Zurychu. Był również mocno zaangażowany w tworzenie struktur energetycznych, przewodniczył komisji ds. regulacji rzek, był również projektantem elektrowni działającej w Bernie. - Było to bardzo miłe, tym bardziej, że jest to taka mniej znana karta w naszej historii. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że  polscy inżynierowie już wiele lat temu wiedli wiodącą rolę w  europejskiej  energetyce. RAFAKO bardzo sobie ceni kontakty ze Szwajcarią. Dostarczyliśmy tu wiele kotłów, szczególnie do spalarni śmieci, ale nie tylko. Współpracujemy również z firmami szwajcarskimi i widzimy tu jeszcze wiele możliwości – zapewnia K. Burek.

RAFAKO zaprezentowało w Bernie swoje stoisko, które cieszyło się dużym zainteresowaniem

Równolegle z konferencją w Bernie odbywała się wystawa, która skupiała przedstawicieli największych firm z całej Europy. Swoje stoisko, dość mocno oblegane, miało tu również RAFAKO. - Jest to taka impreza, podobnie jak Power Gen Europe, na którą przyjeżdżają firmy z branży z całej Europy. Dlatego jest to doskonała okazja do przeprowadzenia wielu owocnych rozmów, bo właśnie tu wszyscy się spotykają – kończy wiceprezes K. Burek.  

***
PLIKI DO POBRANIA:

RAFAKO (inf. prasowa-doc) Polski akcent w szwajcarskiej energetyce
RAFAKO (inf. prasowa-rtf) Polski akcent w szwajcarskiej energetyce

***
ZDJĘCIA DO POBRANIA:

RAFAKO - Polski akcent w szwajcarskiej energetyce 01
PODPIS: Konferencja i wystawa była okazją do przeprowadzenia wielu owocnych rozmów biznesowych

RAFAKO - Polski akcent w szwajcarskiej energetyce 02
PODPIS: RAFAKO zaprezentowało w Bernie swoje stoisko, które cieszyło się dużym zainteresowaniem

* * *
RAFAKO S.A.
RAFAKO S. A. jest największym europejskim producentem kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej, urządzeń ochrony środowiska oraz dostawcą kompletnych bloków energetycznych „pod klucz”. Kapitał zakładowy wynosi 139.200.000,00, zł.

 

« WSTECZ